phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Medlem i Södra Så fungerar Södra Stämma & årsmöten Valberedningar

Valberedningar

Valberedningarna har en viktig roll i Södras demokratiska organisation och utveckling. De ska hitta och föreslå lämpliga personer till olika förtroendeuppdrag inom Södra.

Föreningsstämmans valberedning

Föreningsstämmans valberedning ger förslag på styrelseledamöter och ordförande, revisorer och föreningens ombud till LRF:s riksförbundsstämma. Dessutom föreslår valberedningen ekonomisk ersättning till styrelse, förvaltningsråd, fullmäktige, förtroendevalda och revisorer. Stämmans valberedning nomineras av förvaltningsrådets beredningsgrupp och ska bestå av fem till sju ledamöter. Sammansättningen ska spegla medlemskåren och om möjligt hela medlemsområdet.

Valberedningens arbete pågår under hela året och innebär bland annat att inhämta kunskap om föreningens utveckling och framtid och om hur styrelsearbetet fungerar samt att analysera behov av förändringar. Valberedningen tar också del av den styrelseutvärdering som genomförs regelbundet med hjälp av extern part. Utifrån detta identifieras och värderas  lämpliga kandidater. Medlemmar och förtroendevalda kan löpande ge förslag till valberedningen på kandidater, både externa och medlemmar.

 

Kontaktuppgifter

Magnus Johansson, ordförande Vimmerby skogsbruksområde
Magnus Johansson
SBO Ordförande (9731) Vimmerby Telefon: 0706423652
Lars Skogsberg, ordförande Norra Skaraborg skogsbruksområde
Lars Skogsberg
SBO Ledamot (9862) N Skaraborg Telefon: +46706321581
Christer Andersson, ordförande Höglandet skogsbruksområde
Christer Andersson
SBO Ordförande (9741) Höglandet Telefon: 0706841118
9632 Karlskrona Mitt årsmöte
Maria Åkesson
SBO Vice Ordförande (9632) Karlskrona Telefon: 0709229833
Margareta Åkerström ordförande Norrköping skogsbruksområde
Margareta Åkerström
SBO Ordförande (9762) Norrköping Telefon: 0705823546
Ann Marke, ordförande Snapphanebygden skogsbruksområde
Ann Marke
SBO Ordförande (9621) Snapphanebygden Telefon: 0704372485

 

Skogsbruksområdenas valberedningar

Skogsbruksområdenas valberedningar är en viktig del i Södras demokratiska organisation och i föreningsstyrningen. Årsmötets val av ledamöter i skogsbruksområdets förtroenderåd och av fullmäktige till stämman ska beredas genom en strukturerad process som skapar förutsättningar för väl underbyggda beslut. De lokala valberedningarnas huvuduppgift är att bereda dessa val, i enlighet med den instruktion föreningsstämman fastställt.

Instruktionen omfattar bland annat att valberedningarna ska arbeta aktivt för att öka mångfalden bland förtroendevalda i syfte att framtidssäkra Södra och möta förändringar i medlemskåren och omvärlden. Valberedningens ledamöter ska ha goda insikter om Södra, kooperationens grunder och värderingar samt brett kontaktnät inom skogsbruksområdet.

I kontaktkartan hittar du kontaktuppgifter till valberedningen i ditt SBO.

Kontaktkarta

 

Bli medlem i Södra

Som medlem i Södra samverkar du med andra skogsägare i en kooperation för skogsgårdens lönsamhet.

Bli medlem i Södra

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.