phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Sköta skog Skog & Vilt Fabin

Fabin

Älg Älgbilder fyra styck från samma serie. Älgbilder fyra styck från samma serie.
Det finns ofta stora variationer när det gäller betestrycket inom älgförvaltningsområdet. För att kunna beskriva betespåverkan på en enskild fastighet har Södra utifrån ett beslut vid föreningsstämman 2020 tagit fram en metod för fastighetsvis betestrycksinventering, Fabin.

Så här görs inventeringen

Inventering av viltskador och spillning görs i plant- och ungskogar mellan 0,3-3 meter i beståndsmedelhöjd. Den enda utrustning som krävs är en smart telefon eller läsplatta, ett mätspö eller måttband som är 282 cm, samt en centrumpinne för att markera provytecentrum. På ytan noteras alla tallar och granar i fyra olika skadeklasser, dessutom noteras om närmaste björk och rönn, asp, sälg eller ek är betad eller inte (om det finns på ytan). Avslutningsvis noteras om det finns spillning av älg, rådjur eller hjort på ytan. Rekommenderad tidpunkt är efter avslutat vinterbete och innan ny vegetationssäsong startat, det vill säga under perioden april–maj. 

Noteringar om stammar görs enkelt stam för stam i telefonen eller läsplattan i fältstödet Atlas, som du som Södramedlem får tillgång till kostnadsfritt om du kontaktar Södras medlemsservice. När du loggat in i Atlas får du automatisk tillgång till punkter för provytor i unga bestånd på din fastighet. Med hjälp av mobilens eller läsplattans GPS tar du dig till en yta, samlar in värden och matar in dem i ett formulär som öppnas. När allt är klart får du en sammanställd rapport. Hela processen är utformad för att du enkelt ska kunna utföra allt själv.

 

Se film om hur Fabin går till

 

Fakta om Fabin

  • Enkel metod som du utför själv
  • Utförs främst under april-maj i bestånd med medelhöjd 0,3-3 m
  • Smart telefon eller läsplatta används för att navigera och samla in data
  • Ger en aktuell bild av betestrycket på fastighetsnivå
  • Resultatrapport kan skapas automatiskt efter avslutad inventering
  • Ersätter inte, men kompletterar älgbetesinventeringen, Äbin

 

Är du intresserad?

Vill du utföra Fabin på din fastighet? Kontakta Medlemsservice  för personlig inloggning.

 

Hur ser betstrycket ut hos dig?

Ta del av webbsändningen som presenterar inventeringsmetoden FABIN – fastighetsvis betestrycksinventering.

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.