Laddar...
phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Sköta skog Gallring

Gallring för framtiden

gallring i skogen
Med gallringen kan du förstärka de värden i skogen som är betydelsefulla för dig. Att gallra i rätt tid är viktigt för skogsgårdens lönsamhet men också för att utveckla rekreation och naturvärden. I skogen växer möjligheterna. 

Vad är gallring? 

Gallringen skiljer sig från röjningen genom att man plockar ut virke som har ett ekonomiskt värde. Gallring innebär att oönskade stammar plockas bort så att de som står kvar får chans att utvecklas till värdefulla träd. Gallring på rätt sätt skapar en livskraftig och värdefull skog där risken för stormskador minskar.  

När ska man gallra? 

Det är dags att gallra när trädkronorna börjar växa in i varandra och den gröna delen av trädkronan understiger två tredjedelar av trädlängden för gran och halva trädlängden för tall och löv. Normalt sker detta vid 12 till 13 meters höjd. Utförs gallringen för sent ökar risken för skador.  

Fördelar med gallring  

  • Trädslag som passar växtplatsen gynnas, liksom målet med ditt skogsbestånd  
  • Värden för rekreation och för biologisk mångfald blir möjliga att främja 
  • Tillväxten fördelapå färre stammar och andelen sågbart virke ökar. Det ger högre virkesvärde och lägre avverkningskostnad per kubikmeter  
  • Tidiga gallringar, men framför allt röjningar, gör träden stabilare mot stormskador 
  • Självgallringen minskar också – de stammar som ändå skulle dö kan tas till vara 
  • Normalt får du en intäkt från din skog i samband med gallring 

Köpformer

När du ska sälja gallringsvirke till Södra kan du välja mellan två olika köpformer, avverkningsuppdrag och leveransvirke. 

Avverkningsuppdrag – när du vill ha hjälp med avverkningen 

Avverkningsuppdrag är den vanligaste köpformen bland Södras medlemmar. Den innebär att Södra hanterar hela gallringen, från planering till slutredovisning. Gallringen utförs av utbildade och certifierade entreprenörer.  

Leveransvirke – när du vill sköta avverkningen själv 

Om du har tid och möjlighet kanske du vill hantera gallringen själv. Då tecknar du istället ett leveranskontrakt med Södra, vilket innebär att Södra hämtar ditt virke vid bilväg. Ersättningen följer de lokala gällande prislistorna.  

Vi vill göra ditt skogsägande enklare genom tjänster som gör skillnad.

Kontakta mig om gallring

Jag vill bli kontaktad via: *

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.