phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Medlem i Södra Välkommen till min skog

Välkommen till min skog

Med satsningen Välkommen till min skog vill vi erbjuda alla som vistas i skog och mark en möjlighet att fördjupa sina kunskaper om svenskt familjeskogsbruk – och se vilka som faktiskt äger skogen.

På ett antal skogsgårdar i Södras område finns det slingor i skogen med en personlig presentationstavla som berättar om vem som äger skogen och ett antal informationstavlor om familjeskogsbruk. Satsningen är ett samarbete mellan de tre skogsägarföreningarna Södra, Mellanskog och Norra Skog.

En slinga i  skogen

Skogsägare som deltar i "Välkommen till min skog" sätter upp ett antal skyltar längs en lämplig slinga i sin skog. Det är en personlig presentationstavla och ett paket med åtta informationsskyltar.

Presentationstavlan

Presentationstavlan att pryds av en bild på ägare/ägarna samt personliga svar på följande frågor:

 • Därför äger jag/vi skog
 • Det här betyder min/vår skog för mig/oss
 • Min/vår favoritplats i skogen
 • Det här vill jag/vi berätta för dig om min/vår skog
 • Informationsskyltarna

De åtta informationsskyltarna har följande teman:

 • Vi tar hänsyn till natur och kultur
 • Hygget är en del av skogsbrukets kretslopp
 • Hälften av Sveriges skog ägs av privatpersoner
 • Här blir plantor till fullvuxna träd
 • Vad tror du att det blir av ett träd?
 • Vattnet är livsviktigt för skogen – och skogen för vattnet
 • Var gärna ute i skog och mark – men kom ihåg att ta hand om den
 • Sveriges skog innehåller fler trädslag än du kanske tror

Alla informationsskyltar innehåller dessutom en rolig utmaning för barn. 

Presentationsskyltar för slingan "Välkommen till min skog" och en man och en kvinna i bakgrunden.
Anna-Karin Swärd och Ulf Hultqvist är två av Södras medlemmar som hälsar besökare välkomna till sin skog på Våneviks gård
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.