phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Utveckla ditt skogsbruk Skogsekonomiska tjänster Generationsskifte

Ägar- och generationsskifte

Skogsekonom rådger familj inför generationsskifte
Har du börjat fundera på om det är dags att lämna över gården till nästa generation eller ska gården säljas utanför familjen? Det är ett stort beslut som innebär både känslomässiga och ekonomiska frågor. Vem ska ta över? Behöver någon i familjen kompenseras? Får jag pengar över så det räcker till ett gott liv? Hur påverkas skatten? Frågorna är många – vi hjälper dig och din familj hela vägen från planering till färdiga överlåtelseavtal.

Första steget i ett ägar- eller generationsskifte är ett inledande samtal där vi tillsammans pratar igenom förutsättningarna. Södras ekonomiska rådgivare jobbar tillsammans med din skogsinspektor och vi utgår från gårdens skogsbruksplan. Det innebär att du kan få hjälp med hela processen – från skogliga till ekonomiska och juridiska frågor. När gården byter ägare är det också viktigt att tidigt involvera resten av familjen och diskutera de alternativ som finns. Vi finns med hela vägen som bollplank och oberoende rådgivare. 

En grupp människor i olika åldrar står i en blandskog.

Vad ingår i ägarskiftestjänsten?

  • Inledande samtal där vi pratar igenom hela processen kring ägarskiftet
  • Rådgivningssamtal efter behov med både skogsekonom och skogsinspektor:
    • Skoglig rådgivning med åtgärdsförslag som utgår från skogsbruksplanen
    • Ekonomisk rådgivning 
    • Juridisk rådgivning kring val av överlåtelseform och upprättande av avtal
  • Upprättande av alla juridiska avtal och genomgång av dessa med alla berörda
Vill du beställa eller veta mer om någon tjänst? Lämna dina uppgifter i formuläret så kontaktar vi dig.

Värt att tänka på inför generationsskiftet

Inför ett generationsskifte finns det en hel del att tänka på. Det kan därför vara en god idé att börja planera redan nu. Här ger vi dig några goda råd att tänka på inför ditt generationsskifte. 

Ta hjälp 

Att genomföra ett ägarskifte är komplicerat och många faktorer spelar in. Ta hjälp av en expert för att reda ut alla frågor. Det är stora värden det handlar om och om man gör fel kan det bli dyrt. 

Börja i tid 

Att prata med barn och barnbarn om ett generationsskifte kan kännas svårt, när skogsgården ofta blivit en del av ens identitet och något man levt med under lång tid. Genom att börja diskutera frågan ur ett allmänt perspektiv, utan givna slutsatser, kan det kännas lättare att närma sig ämnet. Det viktiga är att ni gör det i god tid innan skogen ska överlåtas, så att ni hinner gå igenom alla detaljer i lugn och ro. 

När är rätt tid? 

Varje fastighet och familj är unik. Därför går det inte att säga någon viss tid när generationsskiftet ska ske. Det handlar mer om att både den som lämnar över och den som ska ta emot är redo. Inför överlåtelsen kan både utbildning och mental förberedelse krävas. 

Låt alla vara delaktiga 

Inte bara överlåtare och övertagare berörs av ett generationsskifte. Eventuella syskon till övertagaren och familjer påverkas också. Låt alla vara med och säga sitt. Vad ska ni ha för mål med er skog i framtiden? Ju tydligare ni är, desto mindre risk för tjafs och bråk i efterhand. Men glöm inte bort att det är du som ägare som i slutänden bestämmer. Det är ditt livsverk och du ska välja den eller dem som du känner är mest lämpade för att ta över din skog. 

Se över din egen situation 

Innan skogen överlåts bör du fundera kring din egen framtida situation. Hur mycket pengar kommer du att behöva när du inte har skogen att luta dig mot? Sådant kapital kan du få genom till exempel avverkning eller ersättning. Och om du är bosatt på fastigheten, hur är tanken efter överlåtelsen? Ska du bo kvar, hyra, köpa eller bygga nytt?

 

Bli medlem i Södra

Som medlem i Södra samverkar du med andra skogsägare i en kooperation för skogsgårdens lönsamhet.

Bli medlem i Södra

Matilda Wallemyr medlem , Peter Wallemyr medlem Hångsdala Hasslekärr och Peter Karlsson Skogsinspektor

Vi vägleder dig gärna 

I Södra är vi flera rådgivare som har till uppgift att vägleda dig i ekonomiska- och juridiska frågor som rör din skog. Välkommen att kontakta oss för mer information om våra tjänster.

Kontaktformulär

Kontaktuppgifter

 

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.