phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Utbildning Säker Skog Kurskatalog

Kurser i hantering av motorsåg och röjsåg

Röjning av skog av Södra-medlemmen Karl-Eric Johansson och dottern Ellen Johansson.  Jusetering och inställning av sele och såg.
Tillsammans med Säker Skog och Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder vi kurser i hantering av motorsåg och röjsåg. Genom kurserna får du grundläggande teoretisk och praktisk utbildning och efter godkända prov ett motorsågs- och/eller röjsågskörkort.

Motorsågskörkort Nivå A – Motorsågning 

Nivå: A, Omfattning: 1 dag 

Kursen vänder sig till dig som inte har några förkunskaper i motorsågning. Syftet är att ge dig kunskaper och färdigheter så att du på ett säkert sätt kan använda motorkedjesåg vid olika vanligt förekommande sågarbeten, till exempel vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten. Efter godkänt prov får du motorsågskörkort för Nivå A. 

Läs mer 

Motorsågskörkort Nivå B – Trädfällning Grund 

Nivå: B, Omfattning: 3 dagar 

Kursen vänder sig till dig som har Motorsågskörkort Nivå A. Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver Nivå A krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning. Efter godkänt prov får du motorsågskörkort för Nivå B. 

Läs mer

Motorsågskörkort Nivå C – Trädfällning Avancerad 

Nivå: C, Omfattning: 3 dagar 

Kursen vänder sig till dig som har Motorsågskörkort AB samt normalt minst 80 timmar praktik. Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå AB krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och fällningshjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med skogsarbete såsom fällning av svåra träd, nertagning av svårt fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd. Efter godkänt prov får du motorsågskörkort för Nivå ABC. 

Läs mer 

Röjsågskörkort Nivå RA 

Nivå: RA, Omfattning: 1 dag 

Nivå RA är den grundläggande nivån och en förutsättning för Nivå RB, se nedan. Utbildningen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om röjsågens skötsel och de färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda röjsågen vid enklare röjningsarbeten som röjning av gräs och sly. Efter godkänt prov får du röjsågskörkort för Nivå RA. 

Läs mer 

Röjsågskörkort Nivå RB 

Nivå: RB, Omfattning: 3 dagar 

Nivå RB kräver att du har röjsågkörkort för Nivå RA. Utbildningen syftar till att ge dig de kunskaper och färdigheter som utöver RA krävs för att på ett säkert och ergonomiskt sätt använda röjsågen vid normala röjningsarbeten. Kursen behandlar skogsröjning, med betoning på arbetsteknik vid ungskogsröjning och underväxtröjning. Efter godkänt prov får du röjsågskörkort för Nivå RB. 

Läs mer

Bli medlem i Södra

Som medlem i Södra samverkar du med andra skogsägare i en kooperation för skogsgårdens lönsamhet.

Bli medlem i Södra

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.