Södras webbplats använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Vi använder också cookies när vi skickar personliga annonser. Tyck på "Jag förstår" om du förstår att cookies används. Om du vill neka att cookies används kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Läs mer om Södras integritetspolicy

phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Sköta skog Skog & Vilt Viltfrågorna i Södra

Viltfrågorna i Södra

Viltfrågorna i Södra, älg bakom träd
Viltfrågorna engagerar många medlemmar och är viktiga för skogsgårdens lönsamhet. Möjlighet till ståndortsanpassat (anpassat efter växtplatsen), hållbart och lönsamt skogsbruk, tillsammans med en kvalitativ viltstam i balans med fodertillgången är målet för Södra.

Södra arbetar aktivt genom medlemmar, förtroendevalda och tjänstemän på lokal, regional och nationell nivå inom viltförvaltningen och medverkar i opinionsbildning kring viltfrågor.

Samverkan viktig

Södra samverkar kring viltfrågan med LRF (Lantbrukarnas Riksförbund), övriga skogsägarföreningar och skogsbolag bland annat i Skogsbrukets nationella viltgrupp. Södra är även representerad i en nationell samverkansgrupp mellan skogsbruket och Svenska jägareförbundet. Gruppen bildades 2016 till följd av att en avsiktsförklaring träffades, bland annat om ett gemensamt förhållningssätt till älgförvaltningen.

Flera satsningar inom skog och vilt

Södra arbetar aktivt med att skapa bättre balans mellan skog och vilt, bland annat genom satsningar på:

 • Projekt Kraftsamling Tall som jobbar för att öka andelen tallföryngringar och skapa balans mellan fodertillgång och vilt.
 • Ökad produktion av tallplantor och anläggning av nya fröplantager.
 • Viltdemogårdar & hägn
 • Medverkan i pågående och avslutade forskningsprojekt som Sydälg och BETT, och i projekten Mera tall och Viltstammar i balans.
 • Markägarrepresentanter i älgförvaltningsgrupperna runt om i Götaland.
 • Förtroendevalda viltombud som arbetar inom respektive skogsbruksområde med viltfrågan tillsammans med Södras specialister, både lokalt och regionalt.

Så här är Södra organiserat i viltfrågan

Viltombud

Södras har lokala förtroendevalda viltombud inom varje skogsbruksområde som informerar medlemmar och allmänhet om skog och vilt. 

I viltombudens uppgifter ingår bland annat att:

 • vara väl förtrogen med svensk viltförvaltning och Södras viltpolicy
 • företräda Södra och medlemmarna lokalt i frågor som rör skog och vilt
 • ha kunskap om inventeringsmetoder och ekonomiska konsekvenser för skogsgården
 • svara för information om Södras syn på viltförvaltningen vid medlemsaktiviteter
 • ha löpande kontakt med viltansvarig tjänsteperson på respektive verksamhetsområde

Viltansvarig tjänsteperson

På vart och ett av Södras verksamhetsområden finns en viltansvarig tjänsteperson som ansvar för viltfrågorna lokalt, vilket bland annat innebär arbete med informationsfrågor och att ha ett nära samarbete med viltombuden, till exempel med information på skogsdagar.

Varje år samlas Södras viltombud och viltansvariga tjänstepersoner för att lära sig mer om skog och vilt samt ta del av ny kunskap och de senaste forskningsrönen inom området.   

Exkursioner

Södra tar varje år initiativ till flera skogsdagar, skogskvällar och exkursioner på temat skog och vilt och företräder skogsbruket i olika sammanhang.

Bli medlem i Södra

Som medlem i Södra samverkar du med andra skogsägare i en kooperativ organisation för skogsgårdens lönsamhet.

Läs mer

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.