phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Ny organisation för viltfrågorna inom Södra

Ny organisation för viltfrågorna inom Södra

Exkursion i Toftaholm i samband med föreningsstämma 2022

Kraftsamling Tall, projektet där Södra tagit ett krafttag för att öka tallföryngringarna och få ner viltbetesskadorna till en acceptabel nivå har uppskattats av både medlemmar, förtroendevalda och Södraanställda. Projektet, som avslutades tidigare i år, har under projekttiden fungerat som Södras huvudsakliga organisation för viltfrågor. Nu permanentas delar av upplägget i en ny organisation.

Exkursion i Toftaholm i samband med föreningsstämma 2022
– Viltförvaltningsfrågorna är komplexa och det är vi ödmjuka inför, säger Johan Frisk, chef för den nya viltförvaltningsenheten på Södra.

Johan Frisk har tidigare varit ansvarig för Södras skogs- och viltförvaltning. Nu blir han chef för den nya viltförvaltningsenheten som organisatoriskt läggs under Södra Skogs avdelning Produkter och Tjänster.

– Under projektet Kraftsamling Tall har vi haft en heltidsanställd per region som arbetat med dessa frågor och stöttat viltombud, övriga medlemmar, anställda och övriga Södrarepresentanter i viltförvaltningen, säger Johan Frisk.

Vid projektets slut i våras konstaterades att mycket av arbetssättet fungerat bra och signalerna från medlemmarna och årets föreningsstämma var tydliga om att Södra måste fortsätta på den inslagna vägen. 

Samverkan viktig

Förutom att fortsätta arbeta regionalt i Kraftsamling Talls anda kommer den nybildade viltförvaltningsenheten också fungera som ett centralt team som kan samverka i olika gemensamma frågor.

– Sedan några år tillbaka har vi även viltansvariga skogsinspektorer i fältorganisationen och tills vidare finns detta uppdrag kvar. De är dock inte anställda av enheten, förklarar Johan Frisk och fortsätter: 

– Men de kommer inom sitt ansvarsområde att vara sammankopplade med oss i det lokala arbetet, främst som stöd åt viltombuden. 

– Viltfrågorna är i grunden medlemsägda och viltombuden har därför en central och mycket viktig roll. Viltfrågorna utgör även en betydande del av de näringspolitiska frågorna inom Södra, så det gäller att hitta samverkansformer här mellan medlemsavdelningen och den nya viltförvaltningsenheten, säger Johan Frisk.

Rådgivande grupp

För att underlätta förankring och vägledning av verksamheten är planen också att bilda en rådgivande grupp med bred representation från både förtroendevalda och tjänstemän.

– Eftersom så många delar inom Södra är involverade i viltrelaterade frågor är det viktigt att vi är väl förankrade och synkroniserade avseende inriktning och strategi. 

Johan Frisk tycker att det är glädjande att det arbete som gjorts under Kraftsamling Talls tid blivit så uppskattat. Tallföryngringarna är tillbaka på 1980-talsnivåer och skogsägarnas fokus på rätt ståndortsanpassning och skogsvård har ökat markant. Tyvärr har inte betesskadorna minskat i önskad omfattning. 

Stödja medlemmar och anställda

– Jag ser fram emot en spännande utveckling där vi kan fortsätta stödja medlemmar och anställda med kunskaper om viltförvaltningsfrågor. Det här är komplexa frågor, vilket vi förstås är ödmjuka inför. Förutsättningarna är inte de samma idag som för bara något decennium sedan och dessutom är variationen inom Södras område stor, säger Johan Frisk.

Han konstaterar att skogstillståndet förändras löpande liksom även klövviltspopulationen, där framför allt vildsvin, dov- och kronhjort ökar och sprider sig. 

– Det ger nya utmaningar med stor betydelse för skogsgården så vi behöver hela tiden fylla på med nya kunskaper. Det är därför viktigt för skogsägaren att idag engagera sig i viltfrågorna – oavsett om man jagar eller inte. Och vi kommer såklart även att fortsätta med medlemsaktiviteter som exempelvis Viltdemohägnens dag, avslutar han.

Nyhet

Publicerad:

Viltförvaltningsenhetens uppdrag
 • Bevaka viltförvaltningsfrågorna
 • Rådgivning och stöd
 • Information och kommunikation
 • Utbildning
 • Faktaunderlag
 • Utvecklingsarbete
 • Intern samverkan
 • Extern samverkan
 • Forskningskontakter
 • Myndighetskontakter
 • Näringspolitik
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.