phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt ”Stammarna av klövvilt är för stora”

Viltskadekommissionen: ”Stammarna av klövvilt är för stora”

”Vi måste jaga mer och den ökade avskjutningen måste påbörjas snarast.” Det föreslår viltskadekommissionen i sin analys av vad som behöver göras för att viktiga samhällsmål ska kunna uppnås.

Älgtjur i tallungskog

Den 14 juni presenterades viltskadekommissionens analys och förslag för att minska påverkan av viltskador inom jord- och skogsbruket. Kommissionen initierades av LRF, Sveriges Jordbruksarrendatorer, Södra, Mellanskog, Norra skog och Riksförbundet M Sverige. Arbetet har letts av utredare Elisabeth Nilsson, tidigare landshövding i Östergötland och genomförts tillsammans med sekreterare Elisabeth Ahlinder, docent i civilrätt med inriktning mot fastighetsrätt!

Hotar mer klimatanpassat skogsbruk

Kommissionen anser att stammarna av klövvilt är för stora, för att kunna uppnå samhälleliga mål om skogsproduktion, trafiksäkerhet, biologisk mångfald och livsmedelsproduktion. Därför föreslår kommissionen att aktiva åtgärder sätts in för att minska viltstammarna. ”Vi måste jaga mer och den ökade avskjutningen måste påbörjas snarast”, menar de i sin analys. För skogens del lyfts speciellt att viltbetet hotar omställningen till ett mer klimatanpassat skogsbruk.

Kommissionen konstaterar att effekterna av de stora viltstammarna idag är så allvarliga att de i många stycken hotar viktiga samhällsmål och därför måste ges större prioritet. Idag sker en samverkan främst mellan markägare och jägare, vilket ofta lett till betydande konflikter, medan viltets effekter påverkar samhället långt utanför markägare/jägare. Kommissionen vill därför tydligare lyfta frågan till riksdag, regering, myndigheter och därmed klargöra frågans vikt och ansvar.

21 förslag

Kommissionen lägger totalt 21 förslag.

  • Ett av förslagen berör vikten av att öka den allmänna kunskapen och förståelsen för viltskadornas effekter och påverkan på grundläggande samhälleliga mål.
  • Ett flertal förslag läggs som har till syfte att stärka regeringens och myndigheterna roll att minska viltets skadeverkningar, liksom förändringar i dagens sätt att sköta viltförvaltningen. 
  • Utökad möjlighet för skyddsjakt, utökade jakttider, förbud mot utfodring är andra förslag.
  • Kommissionen förslår också att en jaktlagsutredning tillsätts.

Mer information  hittar du på Lrf:s hemsida:

Pressmeddelande och rapport Viltskadekommissionen

Filmer om viltskador

Viltskadekommissionen har tagit fram filmer om viltskador och viltolyckor - titta på dem här:

Viltskador i skogen

Viltskador i lantbruket

Viltolyckor i trafiken

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.