phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Håll din bro i gott skick och förebygg olyckor

Håll din bro i gott skick och förebygg olyckor

Att bygga ny bro är väldigt kostsamt. Därför är det viktigt att underhålla befintliga broar för att förlänga livslängden på dem. Bilden visar en
renoverad bro på Södras fastighet Attsjö.

Är du en av alla de skogsägare som har en bro på din fastighet? Du vet väl om att du då har det juridiska ansvaret för att den håller för det den är avsedd för. Händer det en olycka på grund av bristande underhåll kan det stå både den som skadas och dig själv dyrt.

En bro på en av Södras medlemsfastigheter rasade i samband med en virkestransport förra året och släpet med timmer välte. Turligt nog kom ingen person till skada.
En bro på en av Södras medlemsfastigheter rasade i samband med en virkestransport förra året och släpet med timmer välte. Turligt nog kom ingen person till skada.

Det finns många broar i Sverige och de är nödvändiga för att vi ska kunna ta oss fram i vårt vattenrika skogslandskap. Vid en inventering som genomfördes av Skogsstyrelsen på 1990-talet registrerades cirka 4 700 broar i det enskilda vägnätet. 

En bro är en avancerad konstruktion med höga krav på hållfasthet. Den ska placeras och anläggas så att den blir stabil, kostnadseffektiv och påverkar miljön så lite som möjligt. Hur vattendraget och marken ser ut påverkar vilka typer av broar som passar var.

Väghållaren har ansvaret

Ägaren till en bro kallas brohållare, vilket oftast är väghållaren. Väghållaren, som till exempel kan vara en enskild markägare eller en vägförening, har ansvar för bron. Du som skogsägare har alltså det juridiska ansvaret för den eller de broar som finns på skogsbilvägarna på din fastighet. Det innebär att du ansvarar för att bron håller för det den är avsedd för. 

– Har du sålt virke som ska levereras på en väg med en bro är det alltså ditt ansvar som väghållare att både vägen och bron är i bra skick och håller för transporten. Chaufförer och entreprenörer ska kunna vara helt trygga när de använder vägen och bron, säger Joel Persson, chef för skogsteknik på Södra.

Många broar i dåligt skick

Skogsstyrelsens inventering av brobeståndet visade att omkring 1 500 av broarna i det enskilda vägnätet var i så dåligt skick att de inte skulle klara ett fullastat virkesfordon utan risk för skada. 

– Siffrorna är visserligen flera decennier gamla, men det är inte sannolikt att tillståndet är bättre idag. Det kan snarare finnas broar som har blivit sämre sedan dess, samtidigt som det förstås har renoverats och byggts nya broar, säger Joel Persson.

Att det finns många broar i dåligt skick visar sig i att det varje år sker tillbud eller olyckor på grund av broar som rasar i samband med överfart. 

– Det blir allt vanligare med incidenter eller olyckor kopplade till broar som inte håller för transporter. Det beror på att många broar är gamla och att underhållet är eftersatt. Många broar byggdes på 1970- och 1980-talet i samband med att man kunde få statligt bidrag för att bygga ut det enskilda vägnätet, säger Joel Persson.

– Som väghållare är du alltså fullt ut ansvarig för bron. Vid ett olycksfall kan de som råkar illa ut kräva dig på skadestånd.

Flera brohaverier varje år

Under 2022 rapporterades det om sex broar som havererade på det enskilda skogsbilvägnätet i Sverige. Händelserna har förutom materiella skador på broar och fordon också skapat mycket riskfyllda situationer för förare och även annan personal i samband med bärgningsarbete. Det är ren tur att ingen person kommit till skada.

En av dessa sex broar var placerad på en av Södras medlemsfastigheter och den rasade i samband med en timmertransport. När ekipaget tog sig över bron brast den och släpet till timmerbilen välte ner från bron. 

Brokonstruktionen i sig var det inget fel på, utan raset bottnade troligtvis i eftersatt underhåll och hade kunnat undvikas genom en regelbunden besiktning för att kunna sätta in rätt underhållsåtgärder i tid.  

"Skaffa mer kunskap"

Pelle Knutsson är delägare i åkeriet Bröderna Knutsson vars släp välte.

– Vi har transporterat virke med våra bilar sedan 1988, och har aldrig varit med om att en bro har brustit – förrän nu. Turligt nog kom ingen till skada. Chauffören hann precis komma över bron med lastbilen när vagnen tippade och blev till skrot. Men vi tänker förstås på vad som hade kunnat hända.

– Jag har aldrig funderat på att en bro skulle kunna rasa, men transporterna blir allt tyngre och om broarna inte underhålls så är det ju inte så konstigt att det sker.

– Fram till det här hände trodde jag att om skogsbilvägen hade högsta klass så hade även bron det. Så borde det vara, men så är det inte. Så min uppmaning till skogsägare som har skogsbilväg med broöverfart är att skaffa mer kunskap om vilka regler som gäller och kontrollera skicket på bron, säger Pelle Knutsson. 

Läs mer om broar här på webben:

Viktigt och lönsamt att åtgärda försvagad bro

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.