phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Viktigt och lönsamt att åtgärda försvagad bro

Viktigt och lönsamt att åtgärda försvagad bro

När broar åldras försvagas de. De kan gå sönder och till och med rasa. En dåligt underhållen bro utgör en svag länk i skogens vägnät och en flaskhals som kan vara mycket lönsam för dig att åtgärda.

Att bygga ny bro är väldigt kostsamt. Därför är det viktigt att underhålla befintliga broar för att förlänga livslängden på dem. Bilden visar en
renoverad bro på Södras fastighet Attsjö.
Enligt Trafikverket räknas en konstruktion som en bro när dess spännvidd är större än två meter. Konstruktioner med mindre spännvidd kallas vägtrumma, oavsett typen av konstruktion.

Kanske har du inte själv anlagt bron på din skogsbilväg, utan den fanns där när du förvärvade fastigheten. Och kanske har du därför inte tillgång till dokumentation över vad bron är byggd för att klara att bära upp. I Biometrias pågående inventering och klassning av skogsbilvägar i Götaland ingår endast notering av förekomst av bro, men ingen notering om dess skick. 

– Det innebär att en väg kan få högsta klassning även om bron inte håller för transport, konstaterar Joel Persson.

Se över skicket på din bro

Han uppmanar därför dig som har bro att ha en god löpande tillsyn, och ta hjälp från konsulter inom brokonstruktioner för att bärighetsberäkna konstruktionen och besiktiga för att identifiera åtgärdsbehov. Att dokumentera brons bärighet samt underhållsbehov är det bästa sättet att minska riskerna kopplat till brohaverier, både för de som nyttjar bron och för dig som äger den. 

– Om bron är i dåligt skick måste fordonens axel- och boggietryck sänkas eller måste bron stängas av tills bristerna är åtgärdade. Som väghållare har du också ansvar för att skylta om brons eventuella begränsningar, till exempel vilken bruttovikt den klarar, så att trafikanter inte kommer till skada. Detta gäller även gående. Vid skyltning ska svenska vägmärken användas – trafikanter har skyldighet att följa dessa. Observera att egenhändigt utformade skyltar inte gäller juridiskt, säger Joel Persson.

Underhåll och inspektion 

Broar är dyra men kan ha en lång livslängd om de underhålls och repareras. Skador och risker kan förebyggas genom regelbundna broinspektioner. Små skador kan då åtgärdas snabbt.

I det enskilda vägnätet byggs få nya broar, främst eftersom det är väldigt kostsamt. Därför är det viktigt att underhålla de befintliga broarna för att förlänga livslängden.

– Underhåll och reparation av en bro är många gånger lönsamt eftersom bron ofta utgör en flaskhals i skogsbilvägnätet. De måste också inspekteras regelbundet, så att man i tid förebygger skador och risker för trafikanterna. En antydan till skada är ofta lätt och billig att avhjälpa, men har skadan väl fått utvecklas kan det innebära ett mycket komplicerat och kostsamt arbete, säger Joel Persson.

På skogskunskap.se kan du läsa om olika typer av broar och vilka smärre underhållsarbeten som du själv kan göra på din bro. 

– Men tänk på att besiktning av och större reparationer på en bro kräver specialistkompetens. Allra bäst är att anlita ett företag som är specialiserad på just brokonstruktioner, säger Joel Persson.

Vad är en bro?

Enligt Trafikverket räknas en konstruktion som en bro när dess spännvidd är större än två meter. Konstruktioner med mindre spännvidd kallas vägtrumma, oavsett typen av konstruktion.

Läs mer om broar här på webben:

Håll din bro i gott skick och förebygg olyckor

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.