phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Tänk på det här när du tar itu med din väg

Tänk på det här när du tar itu med din väg

x

Har din skogsbilväg blivit nedklassad av något skäl som du nu planerar att rätta till? Tänk på att göra en tydlig beställning till entreprenören och passa gärna på att rätta till vägens avrinning och dränering när maskinerna ändå är på plats.

om bilden

Rätt bombering och släntlutning leder av nederbörd från vägen och bidrar till att hålla den torr, vilket skapar bättre bärighet.

Den pågående inventeringen av skogsbilvägar i Götaland visar hittills att en stor andel av vägarna har behov av åtgärder för att uppfylla branschens krav på framkomlighet och tillgänglighet. För smala kurvor och för små vändplatser är vanliga brister som också kan bli kostsamma. Har du en väg som inte är framkomlig för lastbil med släp får du från och med årsskiftet ett avdrag på din virkesleverans på 25 kronor per kubikmeter.

För att se resultatet av inventeringen av din skogsbilväg använder du dig bäst av appen Min skogsgård. Där kan du bland annat se vilken framkomlighetsklass och vilken tillgänglighetsklass din väg har fått. Där finns också eventuella orsaker till nedklassning noterade.

Avsaknad av korrekt bombering och släntlutning ökar risken för skador vid transport då nederbörd kommer stanna kvar på och i vägen, vilket orsakar sämre bärighet.

Södra har tagit fram nya utbildningsfilmer om skogsbilvägar som du hittar här på webben sodra.com/skogsbilvagar. Här finns svar på flera frågor om varför det är viktigt med bra skogsbilvägar och även instruktioner bland annat om hur du mäter en kurva eller en vändplats.

GÖR EN TYDLIG BESTÄLLNING

Om du har bestämt dig för att rusta upp din väg, till exempel göra en kurva bredare, behöver du förmodligen ta en entreprenör till hjälp. Enligt Joel Persson, entreprenörs- och transportutvecklare på Södra, är det viktig att anlita en entreprenör som har koll på det branschgemensamma regelverket för skogsbilvägar så att du kan vara säker på att åtgärden bli korrekt utförd.

– Det finns ännu ingen entreprenörscertifiering för detta, så mitt bästa råd är att du är så tydlig som möjligt i din beställning. I stället för att be entreprenören ”fixa till vägen” ska du beställa exempelvis ”en väg med framkomlighetsklass 1 och tillgänglighetsklass B”. På det sättet blir det tydligare för alla vad resultatet ska vara och du kan då även enklare jämföra olika entreprenörers offerter, säger Joel Persson.

PASSA PÅ ATT UTNYTTJA MASKINERNA

När du planerar att utföra en åtgärd på din skogsbilväg, fundera gärna en extra gång på vad du mer kan behöva göra för att hålla din väg i gott skick.

– Passa på att förebygga framtida slitage när du ändå har maskinerna dittmerpå plats för att åtgärda exempelvis en för smal kurva eller en för liten vändplats, säger Joel Persson.

En relativt vanlig brist på en skogsbilväg är att det efter regnväder samlas vatten i uppkomna hjulspår. En skogsbilväg, oavsett vilket material den är byggd av, har bättre bärighet och håller bättre när den är torr än när den är blöt. Ju sämre material i vägen desto viktigare att hålla den torr. Men även om du har bra material i vägen blir det svårt att få den att hålla för tung trafik när den är blöt.

– Det är alltså angeläget att ge vägen så bra förutsättningar som möjligt att vara torr. Regnvattnet måste kunna rinna av från vägbananoch dikena utmed vägen ska leda bort vattnet från vägkroppen. Att se till att vägen har en bra avrinning och dränering sparar både problem och pengar, säger Joel Persson, och fortsätter:

– Om du inte ger vägen förutsättningar att hålla sig torr kommer du att behöva använda dig av mer grus än vad du annars skulle behövt. Så mitt råd är att rätta till vägens grundproblem innan du lägger på nytt grus. Då håller vägen bättre långsiktigt.

Läs mer om vägens lutning (bombering) och vägsläntens lutning i faktarutan här nedan.  

bombering och släntlutning

Bombering innebär att vägen är som högst i mitten och lutar ut mot kanterna. Vägen bör luta cirka 5 procent, för att förhindra att regnvattnet stannar kvar på vägbanan och tränger ner i vägkroppen. På en väg med rekommenderade bredden 4 meter är det 2 meter från vägmitt till vägkant. 5 procent av 2 meter är 10 cm. Det betyder att vägens mitt ska vara 10 cm högre än vägens kanter.

Släntlutningen mäts från körbanans kant ner till dikets botten. Lutningen ska ha relationen 1:2, det vill säga 1 meters höjd ska släntas ut på 2 meters bredd, för att förhindra att materialet rasar ner i dikena, vilket i sin tur gör så att vägen över tid blir smalare och smalare.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.