phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Ny skog Värdefulla kunskaper med maskinsimulering

Värdefulla kunskaper med maskinsimulering

Maskinsimulering i projektet BraSatt

Vad är en maskinsimulering, hur gör man en maskinsimulering, och varför? En småblåsig torsdag i mitten av november samlades utvecklarna i BraSatt på ett hygge utanför Åsa för att göra en maskinsimulering, och helt enkelt själva agera som maskinen är tänkt att fungera.

De utvecklare som ansvarar för planeringsverktyget inom projektet hade i förväg markerat ut en tänkt körväg på en delyta och simuleringens första moment bestod i att markera ut den planerade rutten i terrängen. Snart satt orange linor i tänkta körstråk på hygget. 

Viktiga diskussioner

I nästa moment var uppgiften att följa linorna men väja för hinder som maskinen inte bör köra över. Här uppstod många intressanta samtal om vilka vägar som blir smartast att välja, viktiga diskussioner som i förlängningen ligger till grund för hur algoritmer signalerar till maskinen att exempelvis hålla till vänster om stubben. 

Rollspel

Simuleringens tredje moment omfattade rollspel av den kompletta planteringscykeln. I rollistan fanns maskin, navigeringssensor, huvuddator, planteringspunktsväljare, plantmatning, markberedning, planteringsdon och loggbok, och varje roll spelades av en utvecklare med ansvar för respektive uppgift. 

För den som körde förbi på vägen kunde alltså en klunga vuxna människor synas ivrigt inbegripna i diskussioner, pekande med hela handen, sticka en jordsond i marken, langa en planta, låtsas plantera och fota den och plötsligt kliva två långa steg nerför slänten och upprepa proceduren. Stoppuret åkte fram för att mäta tiden för planteringscykeln - känns 20 sekunder per planta långsamt eller snabbt? Spöet åkte fram för att mäta planttätheten - hur stor skillnad blir det efter inga respektive många stenträffar i rad?

Samsyn och nya insikter

Huvudsyftet med hela övningen var att nå en samsyn kring hur den framtida maskinen kommer bete sig när den föryngrar. Genom de olika momenten sker en kunskapsöverföring inom gruppen och för varje övning i fält tillkommer nya insikter om hyggesmiljön. Genom att göra rollspel av BraSatt-maskinen klarläggs de beslut som maskinen måste fatta, i vilken ordning besluten behöver fattas och av vem. 

Kring elden diskuterades sedan vidare vilken typ av hinder som operatören bör och kan märka ut redan när hen kommer till föryngringsplatsen och vilka hinder som maskinen får upptäcka och hantera längs sin färdväg.

Maskinsimulering är en metod som är vanlig inom design och den klarlägger effektivt den sekventiella och rumsliga upplevelsen. BraSatts maskinsimulering gav hela projektet värdefulla kunskaper och inspiration till att fortsätta jobba dedikerat för att maskinen själv ska klara samtliga roller.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.