phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Första steget mot en självgående planteringsmaskin

Första steget mot en självgående planteringsmaskin

BraSatt

Det är halvtid i projekt BraSatt. Första steget mot en självgående maskin är nu taget och tester av bland annat markberedningskoncept och planeringsapp visar lovande resultat.

BraSatt
Halvvägs in i projektet BraSatt samlades projektgruppen och de kontrakterade konsulterna i slutet av oktober på Södras huvudkontor i Växjö för att tillsammans planera för den kommande utvecklingen och vårens tester i fält.

BraSatt är Södras satsning på morgondagens föryngringsteknik. Tillsammans med kontrakterade samarbetspartners utvecklar Södra ett system för markberedning och plantering som ger god plantöverlevnad och som är hållbart och skonsamt för både människa och mark.

Under den gångna planteringssäsongen har ett intensivt arbete pågått inom alla delar av projektet. Anna Wallner som är projektledare framhåller till exempel insatserna när det gäller styrningen av basmaskinen, det vill maskinen som ska bära hela föryngringskonceptet.

– Utvecklarna har flyttat över styralgoritmerna från mini-beavern, en 60 cm lång miniatyr, till e-beavern och funktionerna har sedan testats i fält. På ett hygge har vi undersökt hur självständig maskinen är genom att säga åt den att köra en angiven sträcka och kontrollera hur noggrant den faktiskt klarar att följa den tänkta vägen, säger hon.

– Vi har också testat att maskinen svänger så mycket som förväntat och håller en jämn hastighet utan att någon håller i reglagen. Den klarade testet bra och vi har därmed tagit första steget mot en självkörande maskin. Nu går vi vidare med utvecklingen av mer avancerade funktioner. 

Lovande tester 

En lyckad föryngring kräver en väl genomförd markberedning. Ambitionen inom projektet är därför att skapa möjlighet för så bra planteringspunkter som möjligt. Metoden som testas är så kallad inversmarkberedning. Den innebär att man gräver upp en jordtorva, vänder den upp och ned och lägger tillbaka den i gropen som bildats.

– Vi har testat oss fram till en metod med ett markberedningsaggregat monterat på en grävmaskin. Resultatet ser biologiskt bra ut och mekaniken är möjlig att automatisera. Det verkar alltså lovande och vi har nu en lösning att utveckla vidare, säger Anna Wallner.

Fälttester med den delen av maskinen som har till uppgift att förse planteringsdonet med en planta i taget har gjorts under den gångna planteringssäsongen. 

– Det här är ett riktigt spännande område att automatisera där teknikutvecklingen kan ersätta manuella moment, säger Anna Wallner.

Även ett automatiserat planteringsdon har tagits fram och håller nu på att testas. 

– I nästa version av prototypen bygger vi ihop markberedningsaggregatet med planteringsaggregatet så att markberedning och plantering kan ske i en och samma sekvens. 

Användarvänligheten viktig

Tanken med den nya planteringsmaskinen är att den ska vara så autonom som möjligt, men konceptet bygger också på att det alltid ska finnas en operatör i maskinens närhet. Enligt Anna måste maskinen därför vara anpassad efter detta. 

– Vår ambition är alltså inte bara att skapa en planteringsteknik som ger lyckade föryngringar. Den ska även erbjuda operatören en hållbar arbetsmiljö och i det syftet är experter på maskinsäkerhet och användarvänlighet engagerade i projektet, säger hon.

I projektet ingår också att utveckla en planeringsapp. Det arbetet har nu kommit ett steg längre. Appens funktion är att räkna ut hur maskinen bäst ska köra på hygget för att täcka hela ytan som ska planteras. En finess i det är att planera så att maskinen kör i uppförs- och nerförsbackar men eftersträvar att undvika sidlut för att maskinen inte ska välta.  

– Tanken är att operatören ska kunna göra planeringen med hjälp av appen hemma på kontoret innan hen ger sig ut och planterar. På det sättet får man till exempel en bra uppfattning om hur många plantor som behövs och hur lång tid åtgärden kan tänkas ta. I appen ska man också kunna rita in ytor där man inte ska plantera, till exempel i kantzoner, blöta områden, lämnad hänsyn och kulturlämningar. Väl ute på hygget kan planen sedan förfinas och anpassas till verkligheten. När man väl står där och ser sin egen position på skärmen är det lätt att rita in ytterligare hinder, förklarar Anna Wallner.

Läs mer om BraSatt

Det här är BraSatt

Målet med projektet BraSatt är att utveckla en metod för markberedning och plantering som ger god plantöverlevnad och som är hållbar och skonsam för både människa och mark. Siktet är inställt på att bygga en prototypmaskin som börjar testas i fält under planteringssäsongen 2023. Ambitionen är att skapa en god arbetsmiljö för operatören genom att utveckla en maskin som är så självgående som möjligt. Idag finns mycket teknik inom olika branscher som kan göra stor nytta i skogsbruket, inte minst i att processa stora datamängder. En viktig del i projektet är att titta på vad som krävs för att metoden ska bli attraktiv för både säljare, köpare och användare och låta det styra både utformning och teknikval.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.