phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Morgondagens föryngringsteknik tar form

Morgondagens föryngringsteknik tar form

Både plantplockning och markberedningsfunktion testas nu i skogsmiljö. Samtidigt pågår utveckling av en maskin ”som man vill använda” och som kan välja bästa vägen på hygget. Projekt BraSatt, som är Södras satsning på morgondagens föryngringsteknik, håller på att ta form.

BraSatt
I början av maj monterade Axelent Engineering testjiggen för plantplockning på basmaskinen och försök som gjorts inomhus upprepades i den mer utmanande hyggesmiljö.

Tillsammans med kontrakterade samarbetspartners pågår sedan februari 2021 utvecklingen av ett system för markberedning och plantering som ger god plantöverlevnad och som är skonsam för både människa och mark. Siktet är inställt på att bygga en prototypmaskin som ska börja testas fullt ut under planteringssäsongen 2023. 

Efter framtagande av konceptskisser och vidarearbete med några toppkandidater som bedömdes ha potential var det inför planteringssäsongen 2022 dags att testa några av maskinens delsystem. Projektledare Anna Wallner berättar att den senaste versionen av markberedningsprototyp nu är monterad på en grävmaskin och att ett iterativt arbete med utveckling pågår för fullt.

– Vi är ute och testar markberedningen i fält för att se hur det funkar, vi hittar förbättringsmöjligheter och testar sedan igen. Att testa mycket så tidigt som möjligt är superviktigt. En hel del kan vi gissa oss till och beräkna, men det är testerna som visar vad som är gångbart, säger hon.

Enligt Anna är siktet är inställt på en energieffektiv och högkvalitativ markberedningsfläck genom att söka efter svaret på frågan ”med hur lite kraft kan vi inversmarkbereda?”. 

– Det är inte enkelt på något sätt, men med många både stora och små steg utforskar vi vad som är möjligt.

Avancerad mjukvara

Arbetet med att utveckla ett system för att mata planteringsdonet med plantor från kartong har kommit långt. I början av maj monterades testjiggen för plantplockning på basmaskinen och försök som gjorts stillastående har upprepats i den mer utmanande hyggesmiljö. Med lyckat resultat.

– Det var såklart skönt att se att systemet vi utvecklat langade plantor på ett robust sätt, trots skak och vibrationer, säger Anna Wallner.

I projektet jobbar man också vidare med hur maskinen ska upplevas. Anna Wallner berättar:

– Vi vill skapa en maskin som man vill använda helt enkelt och då är utformningen viktig. Industridesignen tar form och anammas av mekanikkonstruktörerna. Vår samarbetspart som jobbar med just detta har erbjudit resten av utvecklarteamet en nära titt på maskinen i VR. Givetvis en kul grej, men också ett fantastiskt verktyg när just själva upplevelsen av maskinen ska granskas.

Försök med lyckat resultat

Även på mjukvarusidan händer det mycket i projekt BraSatt, men till skillnad från mekanikutveckling är det inte lika fysiskt påtagligt. I likhet med utvecklingen av markberedningsaggregatet jobbar systemutvecklarna med ett itererande av att skapa, testa och förbättra, testa mycket och testa tidigt.

– Maskinen ska kunna köra i hyggesmiljön enligt ett mönster som är planerat i förväg, men den måste självständigt kunna hitta en framkomlig väg. Det innebär att maskinen med hjälp av sensorer tittar på sin omgivning, tolkar insamlad data och väljer väg. Att en maskin ska kunna tolka och välja är avancerat, men vi har gjort framsteg på området och kommer fortsätta göra det, säger Anna Wallner.

Vad är lagom och bäst för BraSatt?

Läs mer om BraSatt

 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.