phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Vattendemoslingan längs Masån invigd

Vattendemoslingan längs Masån invigd

x

Den första vattendemoslingan inom projektet Grip on Life är nu invigd hos Södramedlemmen Robert Löfstrand på fastigheten Rågstad utmed Masån i Skövde verksamhetsområde. – Jag har blivit alltmer engagerad i vattenfrågorna under den tid vi jobbat med att ställa i ordning slingan och jag är glad över att det kom lite folk till invigningen, säger han.

x
Robert Löfstrand berättade om vattendemoslingan på hans fastighet i samband med att den invigdes. – Det är kul att Södra satsar på att värna skogens vatten, säger han.

Vattenfrågor och vattnets betydelse är viktiga för oss alla. Att vi sköter vattendragen i skogslandskapet och vidtar de åtgärder som behövs i samband med skogsbruksåtgärder är centrala för ett hållbart ekosystem.

Vatten har länge varit en viktig fråga för skogsbruket och inte minst för Södra, menar Carl Johan Olsson, ansvarig för kooperation och lärande i Södra.

– Vi tar vattenfrågorna på stort allvar och har lyft dem i många olika sammanhang. Och tack vare vårt engagemang när det gäller vatten har vi skapat tillit och förtroende även inom miljö- och näringspolitiska frågor, säger han.

Grip on Life

Som ett led i att visa hur och vad Södra gör för att värna vattendragen på medlemsfastigheterna kommer det anläggas demonstrationsområden inom varje verksamhetsområde. Demonstrationsområdena, eller vattendemoslingorna, finansieras via EU-projektet Grip on Life. Inom projektet arbetar skogsägareföreningar, myndigheter och intresseorganisationer tillsammans för att värna och utveckla värdefulla vattendrag och våtmarker i skogslandskapet. 

Utmed en vattendemoslinga ska utbildningar och vattenvandringar hållas för skogsägare, entreprenörer och andra intresserade ska lära mer om livet i och omkring vattnet. En slinga innehåller omkring 10 olika punkter där man kan stanna och prata kring en specifik åtgärd. 

Skövde verksamhetsområde är först ut och här finns nu en färdig så kallad vattendemoslinga hos Södramedlemmen Robert Löfstrand.

Röjde och byggde bro

Robert är manuellhuggare och har tillsammans med sin kollega själv iordningsställt sin vattendemoslinga utmed Masån.

Det började med att Per-Olof Berlin, som är vattenombud i Norra Skaraborg skogsbruksområde, frågade om han fick titta lite närmare på ett område längs med ån hos Robert som han trodde kunde vara lämplig för en vattendemoslinga.

– Han gillade vad han såg och ville gärna att en slinga skulle anläggas där. Och jag tyckte bara att det kändes bra att få vara med och upplåta lite mark till projektet. Med lite insatser i form av bland annat röjning och byggande av en bro för att underlätta framkomsten på ett ställe blev slingan riktigt bra, säger Robert.

Alla typer av skogsbruksåtgärder

Längs Roberts vattendemoslinga kan man se alla typer av skogsbruksåtgärder.

– Slingan sträcker sig genom flera olika bestånd, från hygge till skog som ska föryngringsavverkas. Besökarna kommer att kunna se flera åtgärder. Bland annat en nyligen genomförd röjning, där det just nu är lite risigt, men även exempel på NS-skötsel och orört NO-bestånd. Och det finns flera åtgärder som kommer att genomföras de närmaste åren, berättar Robert.

Att det kommer att vandra lite fler människor på hans fastighet i fortsättningen har Robert ingenting emot.

– Jag ser det inte som något negativt att ha en led på min mark. Tvärtom, det är mycket trevligare med en stig som används än att skogen blir igenväxt och otillgänglig, säger han.

– Det är också kul att Södra inte bara satsar på produktionsskog utan även värnar om naturen och vattendragen i våra skogar, avslutar Robert Löfstrand.

Läs mer om Grip on Life och vattendemoslingorna här på webben:

Vatten i skogen

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.