Laddar...

Södras webbplats använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Vi använder också cookies när vi skickar personliga annonser. Tyck på "Jag förstår" om du förstår att cookies används. Om du vill neka att cookies används kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Läs mer om Södras integritetspolicy

phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close

Informationen i skogsbruksplanen

Södras gröna skogsbruksplan innehåller följande

  • Sammanställning över skogstillståndet
  • Detaljerad beskrivning av enskilda avdelningar
  • Kartor med olika teman
  • Långsiktiga skötselmål - målklasser
  • Beskrivning av skötselförslag för fastighetens vattendrag, så kallad Blå målklassning

Vid leverans av din skogsbruksplan så fick du Södras fickhandbok i skogsskötsel ”Så sköter Södra skog”. I handboken finns förklaringen till ord och begrepp som används i skogsbruksplanen. Här finns råd om hur skogens åtgärder utförs på bästa sätt. Det är en handbok lämplig att ta med ut i skogen. Handboken finns också digitalt under länken ”Så sköter Södra skog”

Naturvärden utanför skogsmarken

Din gröna skogsbruksplan beskriver de naturvärden som förekommer på den produktiva skogsmarken på din fastighet. Det finns naturligtvis naturvärden även på berg, myr, inägor och annan mark, men dem har Södra inte inventerat under arbetet med skogsbruksplanen. Det gäller dock att du själv är uppmärksam på naturvärden kopplade till träd som står utanför den produktiva skogsmarken. Kanske är det här som du har de verkliga naturvärdespärlorna.

Äldre träd, främst grova lövträd, kan vara mycket bra miljöer för lavar, mossor, svampar, insekter och fåglar. Du kan hitta dem i alléer och beteshagar, som hamlade träd och vårdträd eller i svårtillgängliga delar av din fastighet som av naturliga skäl inte har brukats.

Bli medlem i Södra

Som medlem i Södra samverkar du med andra skogsägare i en kooperativ organisation för skogsgårdens lönsamhet.

Bli medlem i Södra

Kontakta mig grön skogsbruksplan

Jag vill bli kontaktad via: *
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.