Laddar...
phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close

Informationen i skogsbruksplanen

Skog vid Ätran.

Södras gröna skogsbruksplan innehåller följande

  • Sammanställning över skogstillståndet
  • Detaljerad beskrivning av enskilda avdelningar
  • Kartor med olika teman
  • Långsiktiga skötselmål - målklasser
  • Beskrivning av skötselförslag för fastighetens vattendrag, så kallad Blå målklassning

Ditt mål styr utformningen 

Vi vill så gott som möjligt ta fram en skogsbruksplan som stämmer in på hur du vill sköta din skog. Som standard tas Södras gröna skogsbruksplaner fram enligt våra skötselrekommendationer. Men du kan ha särskilda önskemål om hur du vill att din skog ska skötas. Ju mer vi får veta om ditt mål desto bättre anpassad blir skogsbruksplanen till dig.   

Vad behöver planläggaren tänka på? 

  • Är det något särskilt du vill att Södras planläggaren ska tänka på innan fältarbetet börjar?
  • Om du har tillgång till en gammal skogsbruksplan för fastigheten, finns det förändringar du önskar till den nya?
  • Saknas till exempel markering för kultur- eller naturvärden som du vet om?
  • Vill du lägga ihop vissa områden till samma skötsel för att få ett mer rationellt skogsbruk?
  • Finns det områden du skulle vilja byta framtida trädslag på? 

Utför du arbeten i skogen själv, och i så fall vilka och i vilken utsträckning? Det kan påverka hur planläggaren ska dela in skogsområden och hur ofta åtgärder föreslås.  

Naturvärden utanför skogsmarken

Din gröna skogsbruksplan beskriver de naturvärden som förekommer på den produktiva skogsmarken på din fastighet. Det finns naturligtvis naturvärden även på berg, myr, inägor och annan mark, men dem har Södra inte inventerat under arbetet med skogsbruksplanen. Det gäller dock att du själv är uppmärksam på naturvärden kopplade till träd som står utanför den produktiva skogsmarken. Kanske är det här som du har de verkliga naturvärdespärlorna.

Äldre träd, främst grova lövträd, kan vara mycket bra miljöer för lavar, mossor, svampar, insekter och fåglar. Du kan hitta dem i alléer och beteshagar, som hamlade träd och vårdträd eller i svårtillgängliga delar av din fastighet som av naturliga skäl inte har brukats.

70 procent...

av Södras medlemmar har en grön skogsbruksplan från Södra.

skogskunskap.se

Södra samarbetar med skogskunskap.se. Här hittar du fakta och indtruktioner om skogens skötsel

Bli medlem i Södra

Som medlem i Södra samverkar du med andra skogsägare i en kooperation för skogsgårdens lönsamhet.

Bli medlem i Södra

Kontakta mig om Grön skogsbruksplan

Jag vill bli kontaktad via: *
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.