Aktuell karta för svärmning av granbarkborrar

Nedanstående karta visar statusen på fångsterna av granbarkborrar i Södras barkborrefällor. Svärmningsövervakning görs för att kunna visa när det finns risk för angrepp av granbarkborre. Med denna kunskap kan du som skogsägare välja rätt tid för att leta efter angrepp och bekämpa skadorna på ett effektivt sätt. Övervakningen sker med barkborrefällor som töms varje måndag varvid föregående veckas svärmningsaktivitet kan avläsas. Övervakningen sker med hjälp av förtroendevalda skogsskyddsombud.

Summering av inventeringsresultatet för vecka 18, 2021

Efter en vecka med kyla och mycket nederbörd uppvisar de flesta fångstplatser ingen aktivitet alls. På ett fåtal platser har en mycket begränsad flygning kommit igång och som mest har något tiotal baggar fångats.

Klicka på respektive punkt i kartan nedan för att se mer detaljer om svärmningsaktiviteten vecka för vecka.