Aktuell karta för svärmning av granbarkborrar

Svärmningsövervakning görs för att kunna visa när det finns risk för angrepp av granbarkborre. Med denna kunskap kan du som skogsägare välja rätt tid för att leta efter angrepp och bekämpa skadorna på ett effektivt sätt. Övervakningen sker med barkborrefällor som töms varje måndag varvid föregående veckas svärmningsaktivitet kan avläsas. Övervakningen sker med hjälp av förtroendevalda skogsskyddsombud.

Nedanstående karta visar statusen på fångsterna av granbarkborrar i Södras barkborrefällor. Under 2023 är Södras övervakning begränsad till de östra delarna av verksamhetsområdet där skadorna under 2022 var koncentrerade.

Södras svärmningsövervakning ingår i den landsomfattande övervakningen som sammanställs av Skogsstyrelsen. Resultat för samtliga fångstplatser och hela landet hittar du på Skogsstyrelsens sida för svärmningsövervakning.

Summering av inventeringsresultatet 2023

Svärmningsrapporteringen för året avslutades vecka 36. Svämningen 2023 började relativt sent, de första större fångsterna registrerades under vecka 19. Från och med svärmningens start till och med vecka 25 hade vi en stor aktivitet i fällorna med löpande bra svärmningsbetingelser. Under juli månad minskade aktiviteten till följd av svalare och mer ostadigt väder men vi såg trots det en ny svämningstopp när den nya generationen var klar för svärmning. Jämfört med 2022 var det en något kortare svärmningsperiod som avslutades något tidigare Jämför gärna själv de två åren, du hittar de veckovisa fångsterna under ”veckomedel” i kartan.