Aktuell karta för svärmning av granbarkborrar

Nedanstående karta visar statusen på fångsterna av granbarkborrar i Södras barkborrefällor. Svärmningsövervakning görs för att kunna visa när det finns risk för angrepp av granbarkborre. Med denna kunskap kan du som skogsägare välja rätt tid för att leta efter angrepp och bekämpa skadorna på ett effektivt sätt. Övervakningen sker med barkborrefällor som töms varje måndag varvid föregående veckas svärmningsaktivitet kan avläsas. Övervakningen sker med hjälp av förtroendevalda skogsskyddsombud.

Under 2020 har ett stort antal granbarkborrar fångats i Södras övervakningsfällor. Fler än under 2019 visar sammanställningen över samtlliga fångster.

Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare på Södra, sammanfattar årets granbarkborresvärmning så här:

 

  • I början av april hade vi precis som förra året en liten försvärmning. Därefter blev vädret svalare och huvudsvärmningen skedde först i veckorna 21 och 22, vilket var något senare än under 2019.
  • Aktiva syskonkullssvärmningar förekom under hela juni. Därefter blev det svalt under hela juli med i princip obefintliga fångster i våra fällor.
  • I vecka 29 blev vädret varmt, framförallt i östra Småland och där fångades då många  insekter efter ytterligare syskonkullssvärmning. I början av vecka 30 fångade vi de första
  • granbarkborrarna från den nya generationen, även det i östra delarna av Småland.
  • Huvudsvärmningen för den nya generationen insekter var sedan i veckorna 32-33 då vädret var mycket gynnsamt. Denna andragenerationssvärmning kom cirka två veckor senare än andragenerationsvärmningen 2019. Efter vecka 33 har svärmningen ebbat ut och har nu helt upphört.
  • Trots en sen start på våren och en kall juli lyckades alltså två generationer granbarkborre svärma under 2020.

 

Det samlade läget från fångster i Södras, Skogsstyrelsens, Mellanskogs och Hushållningssällskapets fällor

Klicka på respektive punkt i kartan nedan för att se mer detaljer om svärmningsaktiviteten vecka för vecka.