Aktuell karta för svärmning av granbarkborrar

Nedanstående karta visar statusen på fångsterna av granbarkborrar i Södras barkborrefällor. Svärmningsövervakning görs för att kunna visa när det finns risk för angrepp av granbarkborre. Med denna kunskap kan du som skogsägare välja rätt tid för att leta efter angrepp och bekämpa skadorna på ett effektivt sätt. Övervakningen sker med barkborrefällor som töms varje måndag varvid föregående veckas svärmningsaktivitet kan avläsas. Övervakningen sker med hjälp av förtroendevalda skogsskyddsombud.

Summering av inventeringsresultatet för vecka 30, 2021

Varierat väder i veckan och låg svärmningsaktivitet med några lokala undantag. I veckans fångst hittar vi en blandning av nya och gamla generationen och det börjar att bli svårt att skilja dem åt. Den lägre aktiviteten i fällorna beror förmodligen både på något svalare och ostadigare väder och på att svärmningstoppen för den nya generationen inträffade de två föregående veckorna.   

Klicka på respektive punkt i kartan nedan för att se mer detaljer om svärmningsaktiviteten vecka för vecka.