Aktuell karta för svärmning av granbarkborrar

Svärmningsövervakning görs för att kunna visa när det finns risk för angrepp av granbarkborre. Med denna kunskap kan du som skogsägare välja rätt tid för att leta efter angrepp och bekämpa skadorna på ett effektivt sätt. Övervakningen sker med barkborrefällor som töms varje måndag varvid föregående veckas svärmningsaktivitet kan avläsas. Övervakningen sker med hjälp av förtroendevalda skogsskyddsombud.

Nedanstående karta visar statusen på fångsterna av granbarkborrar i Södras barkborrefällor. Under 2023 är Södras övervakning begränsad till de östra delarna av verksamhetsområdet där skadorna under 2022 var koncentrerade.

Södras svärmningsövervakning ingår i den landsomfattande övervakningen som sammanställs av Skogsstyrelsen. Resultat för samtliga fångstplatser och hela landet hittar du på Skogsstyrelsens sida för svärmningsövervakning.

Summering av inventeringsresultatet för vecka 19, 2024

En sval vecka följdes av en helg med sommarvärme och vi har registrerat fångster i samtliga fällor. Volymerna är fortsatt ganska låga men med fortsatt värme i veckan räknar vi med att huvudsvärmningen startat. Vi har också fått fortsatta rapporter om angrepp på vindfälld och färskavverkad skog. 

 

Har du inte upparbetat vindfällen än, är det hög tid och det är nu viktigt att du som har skog i de områden där aktiviteten varit hög börjar att hålla koll på utsatta kanter och bestånd.