Aktuell karta för svärmning av granbarkborrar

Svärmningsövervakning görs för att kunna visa när det finns risk för angrepp av granbarkborre. Med denna kunskap kan du som skogsägare välja rätt tid för att leta efter angrepp och bekämpa skadorna på ett effektivt sätt. Övervakningen sker med barkborrefällor som töms varje måndag varvid föregående veckas svärmningsaktivitet kan avläsas. Övervakningen sker med hjälp av förtroendevalda skogsskyddsombud.

Nedanstående karta visar statusen på fångsterna av granbarkborrar i Södras barkborrefällor. Under 2023 är Södras övervakning begränsad till de östra delarna av verksamhetsområdet där skadorna under 2022 var koncentrerade.

Södras svärmningsövervakning ingår i den landsomfattande övervakningen som sammanställs av Skogsstyrelsen. Resultat för samtliga fångstplatser och hela landet hittar du på Skogsstyrelsens sida för svärmningsövervakning.

Summering av inventeringsresultatet för vecka 21, 2023

Värmen håller i sig och medför att svärmningen fortsatt med full kraft i hela Södras verksamhetsområde. Vi har registrerat fångster på mer än 10 000 insekter på två av våra fångstplatser i Östergötland. Erfarenhetsmässigt ökar därmed risken för skador på stående skog i detta område. Vi har fortsatt begränsade rapporter om angrepp på stående skog, men det är nu viktigt att hålla koll på utsatta kanter och bestånd.