Aktuell karta för svärmning av granbarkborrar

Nedanstående karta visar statusen på fångsterna av granbarkborrar i Södras barkborrefällor. Svärmningsövervakning görs för att kunna visa när det finns risk för angrepp av granbarkborre. Med denna kunskap kan du som skogsägare välja rätt tid för att leta efter angrepp och bekämpa skadorna på ett effektivt sätt. Övervakningen sker med barkborrefällor som töms varje måndag varvid föregående veckas svärmningsaktivitet kan avläsas. Övervakningen sker med hjälp av förtroendevalda skogsskyddsombud.

Södras svärmningsövervakning ingår i den landsomfattande övervakningen som sammanställs av Skogsstyrelsen. Resultat för samtliga fångstplatser och hela landet hittar du på Skogsstyrelsens sida för svärmningsövervakning.

Summering av inventeringsresultatet för vecka 36, 2022

Trots några dagar i veckan med bra svärmningsväder är fångsterna i fällorna små eller obefintliga. Trots att svärmningsaktiviteten varit låg de senaste veckorna är det fortsatt viktigt att söka efter skadade och angripna träd. Tidigare angrepp blir synliga efterhand och störst skogsskyddsnytta och högst ekonomiskt värde kan man rädda om man får skadade träd ut skogen så snabbt som möjligt. Veckans rapport är den sista för året.