Aktuell karta för svärmning av granbarkborrar

Nedanstående karta visar statusen på fångsterna av granbarkborrar i Södras barkborrefällor. Svärmningsövervakning görs för att kunna visa när det finns risk för angrepp av granbarkborre. Med denna kunskap kan du som skogsägare välja rätt tid för att leta efter angrepp och bekämpa skadorna på ett effektivt sätt. Övervakningen sker med barkborrefällor som töms varje måndag varvid föregående veckas svärmningsaktivitet kan avläsas. Övervakningen sker med hjälp av förtroendevalda skogsskyddsombud.

Södras svärmningsövervakning ingår i den landsomfattande övervakningen som sammanställs av Skogsstyrelsen. Resultat för samtliga fångstplatser och hela landet hittar du på Skogsstyrelsens sida för svärmningsövervakning.

Summering av inventeringsresultatet 2022

Svärmningsrapporteringen för året avslutades vecka 36. Svämningen 2022 började relativt sent, de första större fångsterna registrerades under vecka 18. Från och med svärmningens start hade vi under hela sommaren en stor aktivitet i fällorna ända till och med vecka 35, även om aktiviteten var ganska låg de sista tre veckorna. Jämfört med 2021 var det en längre svärmningsperiod som började tidigare men framför allt pågick längre. Den sena svärmningen kan medföra att vi kommer att upptäcka skadade träd under hela vintersäsongen. Jämför gärna själv de två åren, du hittar de veckovisa fångsterna under ”veckomedel” i kartan.