Aktuell karta för svärmning av granbarkborrar

Nedanstående karta visar statusen på fångsterna av granbarkborrar i Södras barkborrefällor. Svärmningsövervakning görs för att kunna visa när det finns risk för angrepp av granbarkborre. Med denna kunskap kan du som skogsägare välja rätt tid för att leta efter angrepp och bekämpa skadorna på ett effektivt sätt. Övervakningen sker med barkborrefällor som töms varje måndag varvid föregående veckas svärmningsaktivitet kan avläsas. Övervakningen sker med hjälp av förtroendevalda skogsskyddsombud.

Södras svärmningsövervakning ingår i den landsomfattande övervakningen som sammanställs av Skogsstyrelsen. Resultat för samtliga fångstplatser och hela landet hittar du på Skogsstyrelsens sida för svärmningsövervakning.

Summering av inventeringsresultatet för vecka 20, 2022

Sommarvärmen under mitten av förra veckan har gjort att svärmningen nu är igång i hela Södras verksamhetsområde och det är vår bedömning att huvudsvämningen är påbörjad. Vi har registrerat stora fångster i de inre delarna av östra Småland och Östergötland men även i Västra Götaland har vi stora fångster. Man kan nu räkna med att finna kraftiga angrepp på vindfälld och färskavverkad skog i hela området och vi har börjat att få rapporter om angrepp på stående skog. Det är nu viktigt att du som har skog i de områden där aktiviteten varit hög börjar att hålla koll på utsatta kanter och bestånd.