Prognosverktyg för utveckling granbarkborrar

I funktionen nedan kan du se utvecklingstiden för den nya generationen granbarkborrar från ägg till färdig insekt som kan svärma. Ansvarig för modellen är Ola Langvall på SLU, Asa försökspark.

Temperaturen påverkar utvecklingshastigheten för den nya generationen. Prognosen bygger på temperaturmätningar innevarande år fram till aktuell vecka och genomsnittligt väder framåt i tiden. Välj datum och klicka på visa för att generera grafiken.