phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Kandidatguide till EU-valet

Kandidatguide till EU-valet

Här presenterar vi de politiska partiernas toppkandidater i valet till Europaparlamentet 2024.

Kandidater EU-valet 2024
Foto: Johan Nilsson/TT

Heléne Fritzon (s)

Heléne Fritzon är Europaparlamentariker sedan 2019. Hon tog över platsen i miljöutskottet 2022 efter att hennes partikollega Jytte Guteland lämnade. I utskottet har hon upprätthållit sin tidigare kollegas linje gällande att driva på för så höga klimatmål som möjligt. Detta resulterar i att hon ofta röstar för en linje som värderar höga klimatmål och biologisk mångfald framför ett aktivt skogsbruk. Heléne har flertalet gånger kritiserat den sittande regeringen för att rösta emot förslag som rör EU:s skogspolitik. 

Kandidater EU-valet 2024
Foto: Henrik Montgomery/TT

Johan Danielsson (s)

Johan Danielsson valdes in som ledamot av Europaparlamentet för Socialdemokraterna 2019 men lämnande hösten 2021 för att bli bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister. Han prioriterar arbetsmarknadsfrågor. Johans inställning i skogsfrågan skiljer sig från partikollegan Helénes. Han har drivit att EU överskrider sin befogenhet genom att försöka reglera svenska skogar och att den riskerar jobben inom den svenska skogsindustrin. Johan vill istället se ett ökat fokus på rättvisa villkor för arbetare. 

Kandidater EU-valet 2024
Foto: Fredrik Persson/TT

Jessica Polfjärd (m)

Jessica Polfjärd är Europaparlamentariker sedan 2019 och sitter bland annat i miljöutskottet. Jessica vill värna det nationella självbestämmandet och har under mandatperioden drivit på för ett aktivt skogsbruk. Hon vill också se en ökad finansiering till forskning och utveckling inom skogsnäringen samt främja en cirkulär biobaserad ekonomi där produkter gjorda av skog kan byta ut fossilbaserade produkter och material. En av de lagförslag som Jessica förhandlat är ansvarsfördelningsförordningen (ESR) som sätter krav på utsläpp från transporter, byggnader och jordbruk. 

Kandidater EU-valet 2024
Foto: Fredrik Persson/TT

Tomas Tobé (m)

Tomas Tobé är Europaparlamentariker sedan 2019 och har under sin tid i parlamentet främst arbetat med migrationsfrågor som förhandlare för den nya migrationspakten. Han är även ersättare i industriutskottet. I den rollen har Tomas aktivt drivit den sittande regeringens linje i gällande bioenergi och biodrivmedel. Han anser att den gröna omställningen är viktig men vill samtidigt slå vakt om konkurrenskraften. Vilket bland annat bidragit till att han under mandatperioden arbetade för en långsammare infasningstakt av klimattullarna än vad utskottet förespråkade. 

Kandidater EU-valet 2024
Foto: Jessica Gow/TT

Beatrice Timgren (sd)

Beatrice Timgren är riksdagsledamot sedan 2022 och sitter i miljö- och jordbruksutskottet. Hon hoppas även få jobba med jordbruks- och miljöfrågor i EU-parlamentet. Beatrice vill gynna den fria handeln och vill att medlemsländerna ska ha en högre grad av självbestämmanderätt inom EU.

Kandidater EU-valet 2024
Foto: Fredrik Persson/TT

Charlie Weimers (sd)

Charlie Weimers har en bakgrund i både Kristdemokraterna och Moderaterna men är sedan 2018 Sverigedemokrat och ledamot av Europaparlamentet sedan EU-valet 2019. På utskottsnivå är Charlie främst aktiv i utskottet för utrikesfrågor. Han har flertalet gånger varnat för konsekvenserna av EU:s skogspolitik för den svenska ekonomin och jobben.

Kandidater EU-valet 2024
Foto: Magnus Hallgren/TT

Pär Holmgren (mp)

Pär Holmgren är ledamot av Europaparlamentet sedan 2019. Hans viktigaste politiska frågor är miljö och klimat, demokrati och mänskliga rättigheter. Pär är en stark förespråkare för en grön omställning av EU och för att EU ska vara en stark röst för demokrati och mänskliga rättigheter i världen. Under mandatperioden har han bland annat varit den gröna gruppens representant till COP. Som medlem i miljöutskottet har Pär i omröstningarna drivit på för hårdare regler i skogsbruket. Han anser att massiva kalhyggen och avverkningar hotar både biologisk mångfald och klimatet.

Kandidater EU-valet 2024
Foto: Anders Wiklund/TT

Isabella Lövin (mp)

Isabella Lövin var Sveriges miljö- och klimatminister från 2019 till 2021 och vice statsminister från 2016 till 2021. Hon har även varit Europaparlamentariker mellan 2009 och 2014. Isabella har under sin politiska karriär engagerat sig i skogsfrågor, särskilt med fokus på hållbart skogsbruk för att balansera skogsbruket med bevarandet av värdefulla skogsområden. Hon har talat för att öka skyddet av skogar med höga naturvärden och främjat användningen av mer hållbara metoder inom skogsindustrin.

Kandidater EU-valet 2024
Foto: Fred Marvaux/TT

Emma Wiesner (C)

Emma Wiesner är Europaparlamentariker sedan 2021 och sitter bland annat i miljöutskottet. Hon har varit drivande i att anpassa lagstiftningar som LULUCF och förnybarhetsdirektivet till det svenska skogsbruket och har ofta tagit strid för skogsbruket inom partigruppen. Under mandatperioden har Emma främst gjort sig känd för att förhandla det nya utsläppshandelssystemet och lagstiftningen för certifiering för kolkrediter. Hon har nyligen blivit utsedd att förhandla lagförslaget om skogsövervakning.

Kandidater EU-valet 2024
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Alice Teodorescu Måwe (kd)

Alice Teodorescu Måwe är utbildad jurist och har varit skribent för ett flertal tidningar bland annat DN, Göteborgsposten samt skriver även artiklar på sin egna hemsida Klartext. Hon är själv inte politiker sedan tidigare med blev i januari tillfrågad att kandidera för Kristdemokraterna. Alice har likt Kristdemokraternas linje lyft riskerna av ytterligare förskjutning av makt från Sverige till Bryssel. I en artikel 2023 beskriver hon hur missnöjet med EU ökar när de lägger sig i för mycket, till exempel genom att bestämma hur många träd som får huggas ner i Sverige och plantering av ny skog på privat mark.

Kandidater EU-valet 2024
Foto: Janerik Henriksson/TT

Jonas Sjöstedt (v)

Jonas Sjöstedt var partiledare för Vänsterpartiet mellan 2012 och 2020 och har även varit europaparlamentariker mellan 1995 och 2006. Han har tidigare drivit på för att skydda skogen och dess biologiska mångfald. Jonas vill också se en minskad avverkning och en ökad insats för att återställa skogen. Han menar att skogen är en viktig del av Sveriges natur och kultur och anser att det är nödvändigt att skydda skogen ytterligare för att säkerställa dess framtid.

Kandidater EU-valet 2024
Foto: Janerik Henriksson/TT

Karin Karlsbro (l)

Karin Karlsbro är Europaparlamentariker sedan 2019 och är sedan 2023 fullvärdig medlem i miljöutskottet. I frågor rörande skogsbruket har Karin drivit på för en kraftig ökning av negativa utsläpp via EU:s skogspolitik samtidigt som hon varit drivande i att värna biologisk mångfald. I voteringarna i parlamentet har Karin allt som oftast följt sin partigrupp Renew vilket medför att kolsänkor och biologisk mångfald ofta gått före ett aktivt skogsbruk.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.