phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södras budskap inför EU-valet: Uppnå klimatmålen genom ett aktivt skogsbruk

Södras budskap inför EU-valet: Uppnå klimatmålen genom ett aktivt skogsbruk

Den 9 juni är det dags för val till Europaparlamentet. Som en vägledning för förtroendevalda, medlemmar och medarbetare finns Södras valbudskap i dokumentet ”Uppnå klimatmålen genom ett aktivt skogsbruk” som presenterar Södras viktigaste EU-frågor och uppmaningar till våra europaparlamentariker.

Medlemsreportage Kristofer Andersson

Inom Södra lever vi nära demokratin. Vi praktiserar den i vår förening med fler än 50 000 familjeskogsbrukare och 500 förtroendevalda uppdelade på 36 skogsbruksområden. Vi gör det genom att delta med synpunkter i dialogprocesser, i statliga utredningar, genom samverkan med olika aktörer och i möten med politiker. Var helst beslut fattas om skogen och skogsbruket finns vi med, oavsett om det sker lokalt, regionalt, nationellt eller på EU-nivå.

Södra är aktivt i många processer som sker på EU-nivå. Vi bevakar både familjeskogsbrukets intressen och frågor som är viktiga för våra industrier och affärer. I sommarens val till Europaparlamentet avgörs inte bara sammansättningen av parlamentet, där Sverige har 21 ledamöter, utan indirekt även i vilken riktning EU-kommissionen ska arbeta.

– Demokratin kan aldrig tas för given, utan måste alltid vårdas. Ju fler som röstar, desto starkare blir vår demokrati. Det är också bakgrunden till Södras engagemang i valrörelsen, säger Marcus Svensson, chef för Södras näringspolitiska funktion.

Gemensamt valmaterial

Under vintern har en arbetsgrupp utsedd av förvaltningsrådet tillsammans med Södras näringspolitiska funktion arbetat fram ett vägledande dokument för förtroendevalda och medarbetare inom Södra som stöd inför valet till Europaparlamentet. Dokumentet finns i två versioner, ett huvuddokument och en populärversion. Det kompletterar ett skyltmaterial med budskap om familjeskogsbruken och aktuella näringspolitiska budskap, som kan användas vid exempelvis exkursioner och studiebesök.

– Att tjänstemän och förtroendevalda arbetar tillsammans med kooperativa frågor på det här sättet är nytt, och det har varit väldigt roligt och givande, säger Marcus Svensson.

Läs mer

Våra viktigaste frågor i EU-valet

EU-valet och hur du kan påverka

Kandidatguide till EU-valet

Partiernas syn på skogen

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.