phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt EU-valet och hur du kan påverka

EU-valet och hur du kan påverka

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet och då avgörs EU:s framtid för de kommande fem åren.

EU-flaggan

Valet innebär att EU:s medborgare får rösta fram sina representanter, det vill säga, ledamöterna i Europaparlamentet. Sverige har 21 platser av totalt 705. Ledamöterna har störst möjlighet att påverka lagstiftning som förhandlas i sitt utskott och därför blir det viktigt att rösta fram de personer som man tror kommer sitta i relevanta utskott och där kommer stå upp för det som är viktigt.

I EU:s fördrag står inget om att EU inte har rätt att lagstifta om skogen men med kvittot i hand ser vi att verkligheten ser annorlunda ut. Under senaste mandatperioden har flertalet lagstiftningar som berör skogen, skogsbruk och skogsindustrin passerat. Majoriteten av dessa förhandlingar har skett i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (miljöutskottet), delvis även i utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (jordbruksutskottet) och utskottet för industrifrågor, forskning och energi (industriutskottet).

Hur stiftar EU lagar?

Ny lagstiftning beslutas genom att EU-kommissionen tar initiativ och presenterar ett lagförslag. Sedan tar Rådet (medlemsländernas representanter/ministrar) och EU-parlamentet ställning till förslaget och förhandlar fram sina respektive positioner. Därefter sker trepartsförhandlingar (trilog) mellan Rådet, EU-parlamentet och EU-kommissionen för att nå en slutgiltig överenskommelse. Innan lagen officiellt träder i kraft måste den slutgiltiga texten röstas igenom i EU-parlamentet respektive Rådet.

Läs mer

Södras budskap inför EU-valet: Uppnå klimatmålen genom ett aktivt skogsbruk

Våra viktigaste frågor i EU-valet

Kandidatguide till EU-valet

Partiernas syn på skogen

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.