phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Granbarkborren har svärmat - inventera din skog nu

Granbarkborren har svärmat - inventera din skog nu

Granbarkborren har svärmat och om du inte redan har gjort det är det nu hög tid att ge sig ut i skogen och leta efter angrepp. Kontrollera särskilt noga beståndskanter och områden där du tidigare haft angrepp. Hittar du angrepp, se till att träden omgående kommer bort från skogen.

Årets första granbarkborresvärmning skedde tidigt. Redan i vecka 16 konstaterades de första aktiviteterna. Det varma vädret ledde då till en liten fångst av barkborrar i Södras övervakningsfällor. Veckan efter visade svärmningsövervakningen på en ökad aktivitet och uppemot 2 000 insekter per fälla noterades. Trots aktiviteten handlade det då inte om någon huvudsvärmning, förklarar Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare på Södra.

– Svärmningen i april var relativt blygsam. Efter svärmningen registrerade vi angrepp på vindfällen och virkesvältor men fick bara in ett fåtal rapporter om begränsade angrepp på stående skog från områden på småländska höglandet, berättar han.

Vädret blev sedan kyligare och granbarkborrens aktivitet dämpades rejält för att i mitten av maj vara nästan obefintlig.

I slutet av maj kom så det varma vädret åter och granbarkborrens huvudsvärmning satte igång ordentligt i vecka 20-21. Det faktum att den stora huvudsvärmningen kom igång så sent har varit positivt, menar Holmberg.

– Den sena huvudsvärmningen har gett oss mer tid att få bort det vinteravverkade virket, med insekter i, från skog och bilvägar. Dessutom går utvecklingen av den nya generationen barkborrar som angrep liggande virke och vindfällen i den tidiga svärmningen långsammare tack vare kylan och vi bedömer nu (i skrivande stund) att de första insekterna i den nya generationen kommer att vara färdig i mitten av juli.

Om det blir en sommar med normal värme bedöms granbarkborrarna från huvudsvärmningen i slutet av maj vara färdigutvecklade under andra halvan av juli. Dessa insekter kommer då att kunna angripa stående skog, men i vilken omfattning går ännu inte att säga. Angreppens omfattning kommer i hög grad bero på hur den fortsatta sommaren blir och i vilken kondition granen är när den nya generationen är färdig att svärma.

– I dagsläget (29 maj) är det svårt att säga hur omfattande och svåra skador vi kommer att få. Klart är dock att huvudsvärmningen har varit och att det är hög tid att identifiera angripna träd och så fort som möjligt få bort dem ur skogen, säger Henrik Holmberg.

Håll dig uppdaterad

Här på Södras webb www.sodra.com/granbarkborre hittar du information om

• svärmningsläget i ditt område (svärmningsövervakningskartan)

• hur utvecklingen av den nya generationen går (prognosverktyg för granbarkborrarnas utveckling)

• hur du jobbar med sök och plock för att få bort angripna träd ur skogen

• hur Södra arbetar med frågan.

Under inloggning på Min skogsgård hittar du även den så kallade riskkartan som visar vilka områden i din skog som har störst risk att drabbas av angrepp.

Läs mer

Sonny håller koll på barkborrarna

Följ granbarkborrens svärmning

Avverkning av skadad skog prioriteras i sommar

Vad gäller för skyddade områden?

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.