phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Vad gäller för skyddade områden?

Vad gäller för skyddade områden?

Har du skyddad skog som drabbats av granbarkborreangrepp? Ta då så tidigt som möjligt kontakt med berörd myndighet för att diskutera fram en lösning.

På grund av de omfattande granbarkborreangreppen utgör delar av Götaland nu ett så kallat
bekämpningsområde. Från och med 1 april gäller skärpta regler för hur mycket skadad skog du som
skogsägare får lämna kvar i skogen. Istället för normalt 5 kubikmeter inom ett hektar får du nu
lämna maximalt 3 kubikmeter inom ett hektar. Detta gäller dock inte skyddad skog.

I biotopskydd och naturreservat gäller inte skogsskyddslagstiftningen, men det är inget som hindrar barkborren från att angripa granar i sådana områden. Södra har därför haft kontakt med Skogsstyrelsen för att få till en lösning för hur angrepp i sådana områden och som hotar både skyddad skog och intilliggande områden ska hanteras.

– Vi har fått beskedet att man kommer att hantera frågan från fall till fall, säger Henrik Holmberg.

Även för nyckelbiotoper och områden med höga naturvärden gäller särskilda regler. Åtgärder som
påverkar naturmiljön i dessa skyddade områden, vilket en avverkning av skadade träd utgör, kräver
samråd med berörd myndighet.

– Hittar du angrepp i nyckelbiotoper och områden med höga naturvärden ska du så snart som möjligt ta kontakt med Skogsstyrelsen för att på plats i skogen diskutera fram en lösning och få till en aktivitet. Vänta dig inte att myndigheten kontaktar dig, säger Henrik Holmberg.

– Enligt Skogsstyrelsen ska man kunna avverka angripna träd eller på annat sätt bekämpa granbarkborren om angreppen hotar nyckelbiotopen eller den omgivande skogen.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.