phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Följ granbarkborrens svärmning

Följ granbarkborrens svärmning

Du vet väl om att du på sodra.com/granbarkborrekarta kan följa när och i vilken omfattning granbarkborrens svärmar nära dig. – Med denna kunskap kan du välja rätt tid för att leta efter angripna träd och bekämpa skadorna på ett effektivt sätt, säger Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare på Södra.

Informationen i kartan kommer från den svärmningsövervakning som Södra genomför lokalt över hela Götaland.

– Vi såg ett behov av en mer förfinad svärmningsövervakning än den som Skogsstyrelsen ger via sina tre barkborrefällor i vårt område. Vi ville också få till ett engagemang hos våra medlemmar och skogsskyddsombud, samt få fram information om vad som händer lokalt och som skogsägaren kan följa. Vår svärmningsövervakning ger oss möjligheter att tala om när det är dags att uppmana skogsägarna till åtgärder samtidigt som den underlättar för Södras arbete med samordning och upparbetning av granbarkborreskadad skog, säger Henrik Holmberg.

Själva svärmningsövervakningen är upplagd på samma sätt som Skogsstyrelsens övervakning. På färska hyggen med närhet till äldre granskog är tre fällor utplacerade. Skogsskyddsombudet räknar varje vecka fångsterna i fällorna och registrerar dem så att de sedan syns i kartfunktionen på sodra.com/granbarkborrekarta. Registreringen påbörjades i vecka 15 och kommer att pågå till och med vecka 36.

– Fångsterna läses av en gång i veckan och rapporteras in löpande varje måndag. På så sätt har vi varje tisdag morgon en klar bild över det aktuella svärmningsläget vecka för vecka, både i Södra totalt och på lokal nivå. I kartfunktionen kan man också se hur medelfångsten för våra samtliga fällor ser ut vecka för vecka, säger Holmberg.

Svärmningsövervakningen har rönt stort intresse även utanför Södra. Granbarkborrekartan är välbesökt och användas av såväl många skogsägare som resten av skogsnäringen. För rapportering används en app som utvecklats av Södra och som normalt används för underhållsövervakning på våra industrier.

– Det är roligt att vi kan använda ett verktyg som vi redan utvecklat för att helt nytt användningsområde. Med verktyget får vi dessutom i realtid en uppdatering av kartan på webben så snart skogsskyddsombudet rapporterat veckans fångst, säger Henrik Holmberg.

Information om aktuella svärmningsläget hittar du på sodra.com/granbarkborre

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.