phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Leveransvirket – en viktig del i virkesförsörjningen

Leveransvirket – en viktig del i virkesförsörjningen

Manuell avverkning. Leveransvirke.

Vill du sköta dina avverkningar på egen hand? Med leveransvirkeskontrakt och långsiktig planering skapar du goda förutsättningar för ett effektivt arbete och en god ekonomi. För dig och för Södra.

När du ska sälja virke till Södra kan du välja mellan tre olika köpformer, stampris, avverkningsuppdrag och leveransvirke. Avverkningsuppdrag är den vanligaste köpformen bland medlemmarna. Den innebär att Södra hanterar hela avverkningen, från planering till industri, och avverkningen utförs av utbildade och certifierade entreprenörer.

Om du har tid, möjlighet och kunskap kanske du hellre vill sköta avverkningen på egen hand. Då tecknar du ett leveransvirkeskontrakt, vilket innebär att du ansvarar för virket fram till bilväg där Södra hämtar det. 

Leveransvirkesvolymerna svarar för 15-20 procent av Södras totala virkesbehov.

– Volymerna som vi får in från leveransvirket är en viktig och naturlig del i verksamheten och råvaruförsörjningen till industrin. Precis som för avverkningsuppdragen lägger vi inför varje säsong en plan för hur mycket leveransvirke vi tror kommer in. Vi följer sedan kontrakteringen mot den lagda planen och planerar produktionen i skogen efter det, säger Kim Gunnarsson, virkeschef i Södra.

Sprid ut över året

För att få en bra och realistisk plan för de totala virkesleveranserna är det viktigt med god planering, förklarar Kim Gunnarsson.

– Jag vill därför uppmana självverksamma skogsägare att planera sina avverkningar i god tid och om möjligt sprida leveranserna över året, säger han.

– Många vill gärna leverera på våren, men får vi för mycket leveransvirke då ställer det till problem i form av stora bilvägslager och det kan ta tid innan vi hämtar virket. Detta upplevs negativt av många medlemmar och lång bilvägslagring kan också innebära försämrad kvalitet på virket. I värsta fall kan för mycket leveransvirke under en period tvinga oss att begränsa produktionen i de planerade avverkningsuppdragen, vilket kan bli kostsamt.

– Större leveranser så nära hela lastbilslass som möjligt ökar effektiviteten i transporterna och därmed vår gemensamma ekonomi. Volymer på minst 40-50 m3fub per sortiment är lämpliga. Mindre kvantiteter fungerar givetvis också bra och kan då samlastas ihop med annat parti. För att samlastningen ska fungera bra så är det extra viktigt med bra vägar så att man kan köra in med halvt lass på lastbilen, säger Kim Gunnarsson.

Teckna kontrakt

Innan du börjar avverka virke som du vill leverera till Södra behöver du teckna ett leveransvirkeskontrakt. Det gör du antingen på webben under Min skogsgård, eller genom att ta kontakt med din inspektor.

Hur du tillreder ditt leveransvirke är viktigt – för att industrin ska få det de har behov av och för att du ska få bra betalt.

Läs mer om leveransvirke:

Tänk på det här när du hugger leveransvirke

Aktuella virkespriser

Arbeta säkert i din skog

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.