phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Tänk på detta när du hugger leveransvirke

Tänk på detta när du hugger leveransvirke

Läs på om bestämmelserna i prislistorna, var noggrann med virkestillredningen och tänk på att leverera perfekt råvara till industrin. Det är apteringsspecialist Patrik Lindenbjärs råd till dig som är självverksam och planerar att manuellt hugga leveransvirke i vinter.

Leveransvirke. Rätt längdmätning är viktigt. Här kontrolleras stockens längd och om den klarar max utbytesförlust. Bilden är tagen i samband med en tillredningsrevision.
Rätt längdmätning är viktigt. Här kontrolleras stockens längd och om den klarar max utbytesförlust. Bilden är tagen i samband med en tillredningsrevision.

En bra start är att gå igenom det bestånd där du ska avverka. Då får du en uppfattning om vilka virkessortiment som är möjliga att ta ut och om det finns några kvalitetsfel att vara uppmärksam på.

Några vanliga sortiment är normaltimmer, klentimmer, kubb, massaved och bränsleved, men det finns en mängd specialsortiment, allt beroende på vilka trädslag som är aktuella och industrins inriktning och behov.

Läs prislistan

Därefter letar du upp aktuell prislista för sortimentet. Du hittar alla aktuella prislistor på webben www.sodra.com/virkespriser. 

I prislistorna finns alla mätbestämmelser för respektive sortiment, och de ger dig ett bra och viktigt stöd när du ska aptera.

– Börja inte avverka och aptera förrän du har läst igenom aktuell prislista ordentligt. Mätbestämmelserna i prislistan ger dig en bra bild av vilka dimensioner och kvaliteter som efterfrågas, säger Patrik Lindenbjär.

Kontrollera måttbandet

Innan du börjar hugga är det också viktigt att du kontrollerar och vid behov kalibrerar ditt måttband. Nya måttband kan vara både för korta och för långa, menar Patrik Lindenbjär.

– Rätt längdmätning är viktigt. Om en timmerstock blir exempelvis 1 cm för kort kan nästa tilllåtna längd bli exempelvis 59 cm för lång. Det innebär att sågverket inte kan använda den längden som tänkt utan den blir bortjusterad och får bli till flis.

– Även en kubbit som inte håller minsta avtalad längd blir kasserad och går i flisen, så ha några cm övermål när du apterar sågbara sortiment. 

Minst 10 kubik

Minsta volym vid leveransvirke är 10 kubikmeter, och då är det nettovolymen som avses. Det går bra att lägga ihop volymerna för vissa sortiment inom samma sortimentgrupp så att den totala nettovolymen blir 10 kubikmeter. Exempelvis ingår björkmassaved, lövmassaved och aspmassaved i samma sortimentsgrupp. Även de tre gran- och tallmassavedssortimenten fallande massaved, 3-meters massaved och övergrov massaved tillhör samma sortimentgrupp. Observera dock att sortimenten ska läggas var för sig.

Bränsleved delas in i hård respektive mjuk ved och ingår inte i samma sortimentgrupp eftersom de oftast inte ska till samma industri. Det innebär att du måste leverera minst 10 kubikmeter av vardera av dessa sortiment.

Korrekt råvara till industrin

Det är alltså viktigt att följa de mät- och apteringsbestämmelser som finns i prislistorna, för att du ska få optimalt betalt för ditt virke. Men det handlar också om optimering för sågverket eller massabruket. 

Genom att leverera en perfekt virkesråvara utifrån vad din industri behöver kan den vidareförädlas till en efterfrågad slutprodukt av hög kvalitet. På det sättet tjänar du pengar i båda ändar. Du får bra betalt för virket och del av den vinst som en framgångsrik industri genererar. 

– För att säkerställa att du levererar korrekt råvara till din industri, gör gärna en sista kvalitetsuppföljning av din aptering genom att gå igenom dina virkeshögar och kolla så att inget vrak som kan ge avdrag har slunkit med, säger Patrik Lindenbjär.

Läs mer om leveransvirke:

Leveransvirket – en viktig del i virkesförsörjningen

Aktuella virkespriser

Arbeta säkert i din skog

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.