phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Viktigt att teckna avtal med entreprenören

Viktigt att teckna avtal med entreprenören

Att certifiera sitt skogsbruk är ett ställningstagande och en signal till marknaden och samhället för ett aktivt, långsiktigt och ansvarsfullt skogsbruk. All certifiering bygger på att man följer krav i en standard och att en oberoende tredje part kontrollerar och intygar att man lever upp till dessa krav. Södra erbjuder certifiering enligt världens två största skogscertifieringssystem, PEFC och FSC®.

Södra Skogsdag i Sännås, hos Mats och Agneta Helge, mellan Smålandsstenar och Gislaved.

Varför ska jag certifiera mitt skogsbruk? 

Svenskt skogsbruk bygger på ett brukande där produktion, miljö och sociala värden vävs samman och där man som skogsägare har en frihet under ansvar i dessa frågor. Allt fler människor bryr sig om hur världens skogar sköts. Detta har lett till att efterfrågan på produkter från certifierade skogar ökar bland Södras kunder. Genom att certifiera ditt skogsbruk och följa kraven i certifieringen blir det virke som Södra köper av dig mer attraktivt på hela marknaden för skogliga produkter. 

Krav på skriftliga avtal och certifierade entreprenörer 

Certifieringarna ställer ett antal baskrav för att ett skogsbruk ska kunna certifieras. Kraven handlar bland annat om grön skogsbruksplan, traktdirektiv, naturvärdesbestämning och dokumentation.  

Två krav vi på Södra vill betona är: 

  • Om du som certifierad skogsägare på egen hand anlitar entreprenörer att genomföra skogliga åtgärder, oavsett om det gäller skogsvård eller avverkning, är du skyldig att teckna ett skriftligt avtal med den som ska utföra åtgärden. När du anlitar entreprenörer på egen hand ansvarar du för att åtgärderna blir utförda enligt standardkraven.  

  • De entreprenörer du anlitar för åtgärder i din skog ska vara entreprenörscertifierade. En certifierad skogsentreprenör vet vad certifieringarna innebär och uppfyller vissa baskrav som gäller till exempel kompetensnivå, arbetsmiljö, användning av miljögodkända oljor och drivmedel, avfallshantering och nödlägesrutiner. 

Färdiga mallar gör jobbet enklare 

Min skogsgård webb finns färdiga avtalsmallar som underlättar för dig att uppfylla certifieringskraven från PEFC och FSC®. Använd dem när du tecknar avtal med entreprenörer som ska utföra åtgärder i din skog. Du hittar mallarna på www.sodra.com/certifieringsmapp

 

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.