phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södra utvecklar planteringsmaskin – testkörning visar lovande resultat

Södra utvecklar planteringsmaskin – testkörning visar lovande resultat

BraSatt sluttester demo

Södra har nyligen genomfört tester i fält av den egenutvecklade planteringsmaskinen BraSatt 01. Den självgående maskinen skapar optimala planteringspunkter som ökar plantöverlevnaden. Den gör också ett tungt manuellt arbete lättare och roligare.

BraSatt 01. Med BraSatts aggregat för markberedning och plantering
får varje planta en optimal växtplats.
Med BraSatts aggregat för markberedning och plantering får varje planta en optimal växtplats.

– Inga större tekniska genombrott har gjorts inom föryngring sedan planteringsröret kom. Med Södras satsning knuffar vi föryngringstekniken rejält framåt och använder teknik som inte är vanlig inom skogsbruket, säger Anna Wallner, projektledare.

Södras uppdrag är att bidra till att förnya och förädla skogsgårdens värden. Förbättrad plantöverlevnad kommer att skapa förutsättningar för högre lönsamhet för familjeskogsbruken och bidrar även till ett mer hållbart skogsbruk.

Säkerställa plantöverlevnad

Sedan 2020 driver Södra ett projekt kallat BraSatt som i korthet går ut på att utveckla en ny metod för markberedning och plantering av skogsplantor för att säkerställa plantöverlevnaden. Plantöverlevnaden är idag ett problem för alla skogsbolag – idag har Södra en plantöverlevnad på 70-75 procent, vilket innebär att var fjärde planta inte överlever sin 3-årsdag. 

– I projektet har vi tagit fram ett koncept och i fält testat en ny metod för markberedning, samt en självgående maskin för plantering. Den autonoma planteringen har utvecklats på prototypen BraSatt 01. Tanken är att den framtida maskinen ska följa en övergripande färdväg, hitta en framkomlig väg i terrängen, välja bra planteringspunkter, mata fram plantorna, markbereda och plantera bra. BraSatt har därför innefattat hela kedjan från planering till att plantan är planterad i mark, säger Anna Wallner.

Södra har samarbetat med företag med erfarenhet från olika branscher för att hitta nya lösningar för skogsbruket.

– I projektet har vi använt beprövad teknik så långt det varit möjligt och anpassat den för att steg för steg komma närmare morgondagens planteringsmaskin. Vi har lyft in mycket teknik som inte är vanlig i skogsbruket, till exempel industrirobotar som normalt hittas inomhus på ett betonggolv. I maskinen BraSatt 01 hanteras plantorna automatiskt med robot. Vi tillgängliggör därmed ny teknik i skogsbruket och i föryngringen i synnerhet.

Nytt sätt att markbereda

I projektet är även ett nytt sätt att markbereda framtaget, som är optimalt för plantan, energieffektivt och som dessutom lämnar en relativt jämn hyggesyta efter sig. Med den här metoden påverkas betydligt mindre del av ytan jämfört med dagens metod. 

En annan viktig del i utvecklingsarbetet har varit att se på interaktionen mellan människa och maskin och ta stor hänsyn till operatörens roll för att skapa en god arbetsmiljö. Operatörens nya roll blir att jobba tillsammans med maskinen, supportera när den ber om hjälp, planera arbetet på hyggesytan samt att jobba med plantvård.

Möjliga vägar framåt

Efter testningen i fält följer nu en tid av att knyta ihop säcken, dokumentera och analysera för att staka ut möjliga vägar framåt.

– Även om testresultaten är lovande har vi inte en maskin som är färdig att tas i bruk, utan vi visar att det med utveckling är möjligt att komma dit. Vi behöver bestämma vilka delar av utvecklingen som vi i Södra ska prioritera och driva själva, var vi kan hitta samarbeten och var det sker teknikutveckling där vi inte behöver driva på. Jag är stolt över att Södra gör den här satsningen och tydligt knuffar föryngringstekniken framåt. Det blir som en teknikinjektion. Jag hoppas att detta ger ringar på vattnet, så att mer ny teknik kommer skogsägarna till nytta framåt, säger Anna Wallner.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.