phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Skogen i Skolan 50 år: Engagemang som skapar relationer till skogen

Skogen i Skolan 50 år: Engagemang som skapar relationer till skogen

Skogen i Skolan.

Skogen i Skolan har i 50 år verkat för att barn och ungdomar ska ha en relation till skogen. Just nu är arbetet kanske viktigare än någonsin eftersom skogen kan skapa framtidstro genom sin roll i en hållbar utveckling. – För oss som jobbar i och med skogen är den en del av lösningen på klimatfrågan. Och den kunskapen är vi angelägna om att lära ut, säger Maria Lennartson, miljöledare i Södra och engagerad i Skogen i Skolan i Götaland.

Maria Lennartson maroh
Maria Lennartson, miljöledare i Södras Region väst.

Sedan 1973 har Skogen i Skolan försett lärare runt om i Sverige med pedagogiska verktyg för att ge eleverna kunskap om skogen. På så sätt har hundratusentals barn fått vistas i skogen och skapat en god relation till sin omgivande natur.

1998 utsågs Skogen i Skolan till det bästa skolprojektet i världen av den till FN närstående organisationen IPRA – International Public Relations Association – som uppmuntrar kampanjer med socialt och samhälleligt innehåll.

I år fyller Skogen i Skolan 50 år och idag är det kanske viktigare än någonsin att barn och unga får en relation till skogen, menar Anna Stenwall, verksamhetsledare på Skogen i Skolans nationella kansli.

– I en tid med mycket oro för klimatet och för framtiden, kan skogen erbjuda framtidstro. Ju mer man lär sig om skogen desto mer förstår man att den är en del av lösningen på klimatproblemet. Dessutom ökar vårt välmående av att vistas i skogen, säger hon.

– Skogen i Skolans styrka har ända sedan starten för ett halvt sekel sedan varit att vår verksamhet bedrivs på skolans villkor. Till unga människor förmedlar vi kunskaper om skogens många värden och om dess roll i ett hållbart samhälle. Samtidigt vill vi sätta in skogen i sitt historiska perspektiv, vad den betytt och vad den betyder idag.

Väcka intresse och öka kunskap

Skogen i Skolan är ett samarbete mellan olika organisationer som hjälper till att upprätthålla det nationella kansliet och den regionala och lokala verksamheten. Södra är sedan länge med i Skogen i Skolan, både i styrgrupper och som verksamhetsutövare. 

Maria Lennartson, miljöledare i Södras Region väst, är en av två ordföranden i styrgruppen för Skogen i Skolan i Götaland. Hon berättar att det finns flera skäl till att man inom Södra är engagerade i Skogen i Skolan.

– Vi vill väcka barnens, främst mellanstadieelevers, intresse för skog och skogsbruk för att de på lite längre sikt ska vilja jobba i branschen. Men vi vill också i förlängningen höja allmänhetens, till exempel beslutsfattares, kunskap om skogen. För det är först när det finns en kunskap om och förståelse för vad vi jobbar med och varför vi gör det vi gör, som vi kan samtala och diskutera med varandra, säger hon.

Ett annat syfte är enligt Maria helt enkelt att få ut barnen i skogen för barnens egen skull.

– Forskning visar att vi människor mår bra av att vistas ute i skog och natur och att barns koncentrationsförmåga och förmåga att ta till sig ny kunskap ökar när de är utomhus. Vi som jobbar med Skogen i Skolan ser också att barnen blir glada av att vistas ute i naturen. Och i en tid när allt fler bor i staden och inte längre har en naturlig koppling till skogen är vårt arbete jätteviktigt, säger Maria Lennartson.

Framtida kompetensförsörjning

För en framtida hållbar förvaltning av naturresurserna behövs en mångsidig arbetskraft. Skogen i Skolan vill därför intressera ungdomar att söka sig till en utbildning och en yrkesbana inom skogssektorn. I kommande nummer av Södrakontakt kommer vi att lyfta upp frågan om skogsbranschens och Södras framtida behov av kompetens och bland annat fördjupa oss i Södras engagemang i Skogen i Skolan.  

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.