phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Osäkert marknadsläge för Södras produkter – global ekonomisk avmattning orsaken

Osäkert marknadsläge för Södras produkter – global ekonomisk avmattning orsaken

Pellets och Liquid Forest. Kollage till marknadsrapport om produktområdet Energi och Liquid Forest.

Marknadsläget för Södras produkter är fortsatt osäker. Det är en konsekvens av den globala ekonomins fortsatta avmattning, vilket påverkar efterfrågan på Södras produkter och har resulterat i lägre priser. Utvecklingen speglar det rådande läget med svagare konjunktur, hög inflation och dyrare insatsvaror.

Södra Wood Ltd Bilder från hamnen i New Holland Virkespaket

Sågade trävaror

Den europeiska trävarumarknaden har under hösten fallit tillbaka både i efterfrågan och pris, som en effekt av lågkonjunkturen i byggsektorn som i sin tur är orsakad av högre räntor och inflation. Prognoserna för nybyggnationen av bostäder är minskande i stora delar av världen, men mest dramatiskt i Skandinavien där nybyggnationen förväntas halveras på bara ett år. Däremot är ROT-sektorn mindre konjunkturkänslig, och det är där den större delen av trävaruförbrukningen sker. Det medför att efterfrågan på trävaror inte bör minska lika mycket som byggsektorn gör totalt. 

Marknaderna utanför Europa är däremot i ett bättre läge. Byggkonjunkturen i USA ser ut att ha bottnat och i Kina och Nordafrika ökar importbehovet. Samtidigt är det råvarubegränsningar i flera länder som gör att sågverken inte kan producera för fullt. 

Priserna på trävaror i Europa var relativt stabila under kvartal tre, men de har fallit i kvartal fyra. Sverige gynnas dock av en fördelaktig valuta som gör det möjlig att ta marknadsandelar i en krympande marknad.

– Marknaden är svårbedömd. Europamarknaden är tuff just nu, men vi tror att marknaderna ut-anför Europa och råvarubegränsningar kommer balansera upp marknaden så att vi nu kan se en förbättring i början nästa år, säger Andreas Jonasson, marknadschef på Södra Wood.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.