phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Nytt system ger tryggare affärer med Södra

Nytt system ger tryggare affärer med Södra

Unsplash-bild

Vid årsskiftet byter vi till ett gemensamt affärssystem i Södra för att framåt kunna jobba mer effektivt genom hela värdekedjan – från skog till färdig produkt. Systemet blir stabilare, säkrare och tryggare för dig som medlem och allt som berör din skogsgård. Dessutom skapas möjligheter att utveckla nya tjänster som du har behov av.

Som skogsägare berörs du av Södras affärssystem exempelvis när du skriver virkeskontrakt, ordnar med fullmakter och vid hantering av insatser och vinstdelning. I ena änden är denna informationshantering nära ihopkopplad med din skogsinspektors planering och uppföljning och i nästa steg med entreprenören som behöver information för att kunna utföra till exempel en avverkning hos dig. När uppdraget är utfört går råvaran vidare till Södras industrier för att till slut bli produkter hemma hos någon. Genom hela denna kedja flödar information som behöver hanteras på ett bra och säkert sätt så att rätt information finns på rätt plats vid varje tillfälle.

Effektivt och säkert

Vissa av de system som används idag är gamla och stödjer inte ett arbetssätt som vi vill och be-höver ha i framtiden. Bytet till ett nytt, gemensamt affärssystem kommer att ge bättre tillgång till data och information genom hela Södras värdekedja och dessutom ge oss stabilare och säkrare system. Det skapar också förutsättningar för effektivisering av processer, genom till exempel automatisering och tillgång till systemen från mobila enheter. Det nya systemet innebär också att vi löpande kommer att få uppdateringar, precis på samma sätt som apparna i mobilen löpande uppdateras med nya funktioner. 

Förändringar för dina affärer med Södra

Det nya affärssystemet innebär alltså en säkrare, stabilare och mer tillförlitlig plattform och en bättre och mer korrekt information om din skogsgård. För dig som har avtal med Södra innebär det också förändringar i din dialog och kontakt med både skogsinspektor och medlemsservice. Det handlar om innehåll och utseende på dokument, men också om ny och funktionalitet i Min skogsgård webb. Här berättar vi om några nyheter.

Ny och mer flexibel betalningsplan

Du kan redan idag välja att få ersättning för ett avtal utbetalat under flera år, enligt så kallad betalningsplan. I dagens lösning kommer du överens med din skogsinspektor om upplägget för utbetalningarna. Den nya betalningsplanen blir enklare och mer flexibel, eftersom du själv kommer att kunna hantera den under Mina konton på Min skogsgård på webben. Betalningsplanen är individuell och om man är flera delägare ser därför varje medlem bara sin egen plan. Nuvarande betalningsplaner kommer att gälla enligt tidigare överenskommelse med förbestämda utbetal-ningsdatum och du kommer att kunna se alla dina betalningsplaner på Min skogsgård webb.  

Välj likvid- och fakturamottagare

Ni som äger en fastighet gemensamt kommer att vid varje avtalstillfälle välja om likviderna ska betalas ut enligt den andel varje delägare har i fastigheten eller om ni vill utse en likvid- och fakturamottagare. Det gör att ni kan anpassa varje avtal efter behov. Om ni vill att en fullmaktsinnehavare ska kunna utse en likvid- och fakturamottagare behöver ni teckna om befintliga fullmakter. 

Enklare att teckna fullmakter

En ny e-tjänst införs på Min skogsgård webb (inloggat läge på webben) där du kan teckna fullmakter med mobilt BankID. Du kommer att kunna se dina aktiva fullmakter och även avsluta dessa om du önskar det. Om du i stället vill signera din fullmakt med papper och penna kan du även i fortsättningen kontakta medlemsservice. 

Kundnummer ersätter leverantörsnummer

En tydlig förändring i din kontakt med Södra blir övergången från leverantörsnummer till kundnummer. Dagens leverantörsnummer är knutet till en viss ägarkonstellation, medan det nya kundnumret är kopplat till ditt personnummer och därför unikt för dig som individ. 

Min skogsgård nedstängd

På grund av Södras systembyte kommer Min skogsgård att stängas ner den 28 december till och enligt plan öppnas igen den 10 januari. Detta innebär att du som medlem inte kommer kunna se någon information i vare sig appen eller på webben under den här tiden.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.