phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Nordiska familjeskogsbruken samarbetar i Bryssel

Nordiska familjeskogsbruken samarbetar i Bryssel

I samband med NSF:s årliga rådsmöte i Karlshamn i mitten av september besökte styrelsen för Nordiska skogsägarorganisationernas förbund Södras massabruk i Mörrum. Alla nordiska länders familjeskogsbruksorganisationer var representerade.

Sedan slutet av förra året ingår Södras EU-koordinator Jenny Öhlin i Nordiska skogsägarorganisationernas förbunds NSF näringspolitiska grupp som arbetar med EU-frågor. – Det har gett oss i Södra ytterligare ett nätverk där vi kan diskutera angelägna frågor för familjeskogsbruken och hur vi kan lyfta dem i Bryssel, säger Jenny.

NSF är Nordens samarbetsorgan i skogliga frågor och utgörs av de nationella skogsägarorganisationerna i de nordiska länderna. Sedan 1995, när Sverige och Finland gick med i EU, har NSF varit representerade i Bryssel och i takt med att klimat- och miljöfrågor och lagförslag kopplade till skogen blivit allt vanligare har förbundets arbete inom EU intensifierats. 

– Familjeskogsbruken i Norden har liknande förutsättningar och syn på skogen och därmed många gemensamma frågor. Genom att tillsammans driva dem, ta fram positionspapper eller anordna träffar med sakkunniga i EU-parlamentet, ökar chansen att vi blir lyssnade på, säger Jenny.

Aktuella frågor i höst

En fråga som har varit väl omdiskuterad under det senaste året är förordningen om naturrestaurering. EU-parlamentet och rådet har under sommaren enats om sin respektive position och nu återstår slutförhandlingarna i den så kallade trilogen, vilket innebär att EU-kommissionen, medlemsstaterna och EU-parlamentet ska komma överens.  

Gemensamt certifieringssystem för kolkrediter och koldioxidinlagring är en annan fråga som det kommer att förhandlas om i EU-korridorerna framöver.

– Det pågår redan en handel med kolkrediter, exempelvis kopplat till skog, och en del företag har påbörjat arbete med koldioxidinfångning. Men här behöver det stödjas upp och tas fram någon slags gemensam standard för vad som ska gälla. 

Eftersom det är EU-val 2024 är det nu också hög tid att inleda arbetet med att försöka påverka kandidaterna till EU-parlamentet i respektive land, men även respektive regeringars val av kommissionärer.

– Den nuvarande kommissionen har haft stort fokus på klimat och biologisk mångfald, vilket såklart är viktiga frågor. Men läget i Europa har förändrats på många sätt sedan förra EU-valet. Vi har haft en pandemi, Ryssland har invaderat Ukraina och vi står mitt i en lågkonjunktur och inom familjeskogsbruket tycker vi att bland annat bioekonomin och möjligheten att tillverka hållbara produkter från skogen därför är viktiga valfrågor, säger Jenny Öhlin.

Under 2022 tog Södra ett större samlat grepp på det näringspolitiska arbetet och skapade en sär-skild enhet. För att hålla koll på aktuella EU-frågor och -processer anställdes Jenny Öhlin som EU-koordinator. 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.