phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Inget nytt Natura 2000-område runt Mönsterås – men fortsatt kritik mot skyddsformen

Inget nytt Natura 2000-område runt Mönsterås – men fortsatt kritik mot skyddsformen

Södra Cell Mönsterås Flygfoto

Ett tidigare förslag att skapa ett nytt Natura 2000-område längs kuststräckan mellan Mönsterås och Oskarshamn har väckt stark kritik från både markägare och andra verksamhetsutövare. Det slutliga förslaget som nu ligger för beslut hos Regeringen är betydligt mer avgränsat.

Malin Pettersson näringspolitisk specialist Södra
Malin Pettersson, näringspolitisk specialist på Södra.

– Men vår kritik mot den här skyddsformen, som får långtgående konsekvenser för både befintliga och framtida verksamheter, kvarstår, säger Malin Pettersson, näringspolitisk specialist på Södra.

Regeringen beslutade under 2022 att Sveriges Natura 2000-områden för fåglar skulle utredas. Tolv länsstyrelser som har kust mot havet fick i uppdrag att föreslå nya Natura 2000-områden utifrån EU:s fågeldirektiv. 

Länsstyrelsen i Kalmar län föreslog flera nya områden för skydd, varav ett utgörs av stora delar av länets kustområde. Södras kombinat i Mönsterås hamnar precis på gränsen till, och blir omringat av, det föreslagna skyddsområdet och skulle riskera att påverkas i stor utsträckning, inte minst vid ändrad eller nytillkommen verksamhet.

Omfattande kritik

När förslaget blev känt möttes det av omfattande kritik från både markägare, verksamhetsutövare och kommuner.

– Natura 2000-områden innebär inte något generellt stopp för pågående markanvändning eller utveckling av samhället. Däremot krävs tillstånd för sådant som ”på ett betydande sätt påverkar miljön” i ett Natura 2000-område, förklarar Malin Pettersson.

Södras näringspolitiska team började jobba för att få till en dialog om förslagets konsekvenser och påverkan på Södras verksamhet i området och träffade bland andra landshövdingen i Kalmar Län.

– Vi fick möjlighet att visa på tänkbara konsekvenser för verksamheten i Mönsterås, inklusive konsekvenser för eventuella framtida planer.

Mötet resulterade i en ökad förståelse för Södras synpunkter.

– I det förslag som länsstyrelsen till slut skickade till Naturvårdsverket hade man delvis tagit hänsyn till kritiken och till viss del avgränsat området. Naturvårdsverket avfärdade sedan den delen av länsstyrelsens förslag som berör Mönsteråskusten, med hänvisning till att det saknades skäl att inkludera det kustområdet. Det är självklart mycket positivt för Södras del, med tanke på den osäkerhet som det skulle innebära för verksamheten i Mönsterås, säger Malin Pettersson.

Kritiken mot skyddsformen kvarstår

Södras kritik mot att inrätta så här stora skyddsområden med långtgående konsekvenser för både befintliga och framtida verksamheter kvarstår dock, förklarar Malin Pettersson.

– Konsekvensanalyser och beskrivningar av intressekonflikter saknas helt i förslaget som regeringen ska ta beslut om. Många markägare uttrycker oro inför utökade skyddsområden, bland annat på grund av den stora osäkerhet som skyddsformen medför.

– Det går inte på förhand att säga vad som kan tillåtas i ett Natura 2000-område, utan det ”måste avgöras i varje enskilt fall vilka åtgärder som kan fortsätta och vilka som inte kan tillåtas”. Vår erfarenhet är att skyddsformen ger relativt långtgående inskränkningar i både pågående markanvändning och nya verksamheter. Skyddet sträcker sig dessutom ofta långt utanför skyddsområdets gränser eftersom verksamheter i närheten kan bedömas påverka miljön i skyddsområdet, säger Malin Pettersson.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.