phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Allvarlig avvikelse i revisionen - teckna avtal med entreprenören

Allvarlig avvikelse i revisionen - teckna avtal med entreprenören

Södra Skogsdag i Sännås, hos Mats och Agneta Helge, mellan Smålandsstenar och Gislaved.

Många av medlemmarna i Södra har certifierat sitt skogsbruk enligt PEFC (PEFC/ 05-22-11) och/ eller FSC® (FSC-C014930) och åtagit sig att följa deras standarder. Vid den senaste revisionen noterades en allvarlig avvikelse angående avsaknad av skriftliga avtal när skogsägare på egen hand anlitar entreprenör, något som kan få svåra konsekvenser för alla medlemmar i Södra.

Att certifiera sin skog enligt PEFC och/eller FSC® innebär flera fördelar, både miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Det visar också att du som skogsägare bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk. Genom Södra kan du som medlem certifiera ditt skogsbruk och Södra innehar ett gruppcertifikat från PEFC och FSC® som gäller alla medlemmar. För att kontrollera att vi lever upp till certifieringarnas standarder genomförs årligen interna- och externa revisioner. 

Allvarlig avvikelse

– En avvikelse som ofta noterats vid olika revisioner är att skogsägare som anlitar entreprenörer på egen hand, utan Södras inblandning, för att utföra skogliga åtgärder inte tecknar skriftliga avtal. Under den externa revisionen som utfördes våren 2023 klassades detta som en allvarlig avvikelse, säger Magnus Stamblock, certifieringssamordnare på Södra.

Södra riskerar att förlora det gemensamma gruppcertifikatet om vi inte kommer till rätta med avsaknaden av avtal. Det skulle innebära att alla medlemmar blir ocertifierade och få negativa konsekvenser för försäljningspriserna på Södras produkter och därmed även Södras virkespriser och utdelning till alla medlemmar.

Baskrav på marknaden

Många företag i detaljhandeln och tillverkare av slutprodukter har certifierade produkter som krav, vilket gör att certifierad råvara är ett baskrav vid försäljning av pappersmassa på i princip samtliga marknader.

– Om Södra förlorar sina certifikat för PEFC och FSC® skulle vi inte kunna sälja vår massa på våra största marknader i Europa och USA, utan vara hänvisade till andra delar av världen. Även i Asien och mellanöstern skulle våra affärsmöjligheter begränsas till den grad att det är osäkert om vi skulle kunna sälja hela vår produktion överhuvudtaget. Massan skulle dessutom behöva säljas till lägre pris än i dag och transportkostnaderna för att frakta massan till kunderna skulle öka. Sammantaget skulle marginalerna på massan minska betydligt, säger Henrik Wettergren, marknads- och försäljningsansvarig på Södra Cell.

Skriftliga avtal med certifierade entreprenörer

Om du som certifierad skogsägare på egen hand anlitar entreprenörer att genomföra skogliga åtgärder är du skyldig att teckna ett skriftligt avtal med den externa parten. När du anlitar entreprenörer på egen hand ansvarar du för att åtgärderna blir utförda enligt standardkraven.

– Skogliga åtgärder innebär allt ifrån skogsvårdsåtgärder på ett mindre område till föryngrings-avverkning. Som certifierad är det också viktigt att tänka på att entreprenören du anlitar ska vara PEFC-certifierad. Har du tecknat avtal med Södra om avverkningsuppdrag eller skogsvårdsuppdrag, så ser vi till att det finns avtal med entreprenören och att entreprenören är certifierad, säger Magnus Stamblock.

En certifierad skogsentreprenör uppfyller vissa baskrav som gäller till exempel kompetensnivå, användning av miljögodkända drivmedel och oljor, avfallshantering och nödlägesrutiner. De är godkända och vet hur de ska uppfylla certifieringarnas standarder.

– På Min skogsgård webb finns färdiga avtalsmallar som underlättar för dig som skogsägare att uppfylla certifieringskraven från PEFC och FSC®. Använd gärna dem när du tecknar avtal med entreprenörer som ska utföra åtgärder i din skog. På webben finns också mer information om vad skogscertifieringen innebär och har du som skogsägare frågor kan du alltid kontakta din skogsinspektor eller medlemsservice, avslutar Magnus Stamblock.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.