phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Stort elöverskott under 2022

Stort elöverskott under 2022

Södra Cell Värö

Grön hushållsel för 80 000 småhus under ett år eller en miljon resor genom Sverige med elbil. Så mycket motsvarar det totala överskottet från Södras gröna elproduktion under fjolåret. Det visar nya siffror från 2022, det dyraste el-året någonsin i Sverige.

Under 2022 producerade Södra 1913 GWh el i verksamheten, vilket motsvarar drygt 130 procent av koncernens årliga elbehov. Det innebär ett elöverskott om 460 GWh under ett år där el-priser rusat till historiskt höga nivåer. Södras elöverskott distribuerades på det lokala elnätet och stöttade elförsörjningen i lokalsamhällena där Södra verkar.

Elöverskottet motsvarar 80 000 småhus totala årsförbrukning av hushållsel, baserat på siffror från Energimyndigheten*. Det motsvarar också en miljon resor med elbil genom Sverige**.

– Det är glädjande att vi fortsätter visa upp starka siffror för elproduktionen och skapar mer värde av medlemmarnas skogsråvara. Produktionen spelar en viktig roll för stabiliteten i vår egen verksamhet, men elöverskottet innebär också extra grön eltillförsel till samhällena nära Södras massabruk. Det har varit extra viktigt under det senaste året, som präglats av en ansträngd ener-gisituation, säger Henrik Brodin, energichef på Södra.

 

*Enligt siffror från Energimyndigheten används drygt 5 700 kWh hushållsel i snitt per småhus. Till småhus räknas friliggande en- och tvåfamiljshus, radhus och kedjehus.

**Uträkningen är baserad på en bilresa om 208 mil, från norr till söder i Sverige, med en medel-stor elbil som i snitt förbrukar 2 kWh per mil.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.