phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt På gång i närtid: Samrådstider, jakträttsupplåtelser och skyddsjakt

På gång i närtid: Samrådstider, jakträttsupplåtelser och skyddsjakt

Södraskolan . Grundkurs för skogsägare i skogen utanför Vara. Kursledaren Lars Nilsson i Orangejacka

Våren är en högintensiv tid för skogsägare, inte minst vad gäller viltförvaltningen. Den gångna säsongen ska summeras samtidigt som vi ska blicka framåt och besluta vad som ska gälla framöver vid samråden i älgförvaltningsområdena.

Är du skogsägare ska du bli kallad till samrådsmöte. Håll utkik efter kallelse i lokaltidningen och prata gärna med dina grannar eller det lokala viltombudet för att ta reda på när samrådet hålls. Det är viktigt att ta del av informationen på mötet. Här får man också en möjlighet att ställa frågor och ge sin egen bild av läget. 

Samråd

Samrådsmötet är inte ett vanligt jaktmöte. Syftet är att vara ett särskilt anpassat forum för markägare och jakträttshavare. På dagordningen står frågor som kopplar direkt till den enskilda skogsgårdens möjligheter på kort och lång sikt, exempelvis skogsskötsel, biologisk mångfald och viltförvaltning. 

Som markägare har du ett tydligt egenansvar i viltförvaltningfrågor och det är när jägare och markägare samarbetar som goda resultat uppnås.

Jakträttsupplåtelser

Alla skogsägare jagar inte. Då är det vanligt att upplåta jakträtten till någon annan. Jakträttsupplåtelsen omfattar i vissa fall endast älg eller småvilt även om markägarens jakträtt i grunden omfattar alla viltarter.

Nu är det hög tid att se över jakträttsavtalet! På Södras hemsida finns en mall som tillvaratar markägarens perspektiv på ett bra sätt.  

Skyddsjakt

Sedan några år gäller nya regler för skyddsjakt på hjortkalv. Mer information om detta och övriga skyddsjaktsreglerna hittar du här på webben, se nedan. 

Vill du veta mer? 

Kontakta ditt lokala viltombud, kontaktuppgifterna hittar du här på webben, se nedan.

Skog och vilt

Kontaktuppgifter

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.