phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Förädling av skogsträd viktigt för ökad tillväxt och bättre lönsamhet

Förädling av skogsträd viktigt för ökad tillväxt och bättre lönsamhet

Fröodling

Södra har som mål att den årliga skogstillväxten på medlemsfastigheten ska vara 20 procent högre år 2050 än 2015. Detta inom ramen för hållbart brukande. Träden ska vara anpassade efter användningsområde och klimatförändringar. Södras fröodlingar är basen i det långsiktiga arbetet med att lyckas med denna utveckling.

Johan Jonsson håller Cambiguard / Södraplantor i ett krukset
Johan Jonsson, ansvarig för Södras fröodlingar, håller i Södraplantan som består av plantor från Bredinge fröodling.

– Förädlingen av skogsträd syftar till att få friska och sunda skogar av bra kvalitet med hög genetisk diversitet och inte minst med högre tillväxt. Arbetet är långsiktigt och vi är en verksamhet som måste ha mycket god framförhållning för att säkra tillgången på fröer och plantor i framtiden, säger Johan Jonsson, ansvarig för Södras fröodlingar 

Skogsträdförädling har pågått under lång tid i den svenska skogsbranschen. Södra startade på 1980-talet sin första fröodling i Bredinge, som idag ger frömaterial till Södraplantan. Skogforsk har huvudansvaret för arbetet med skogsträdförädlingen. De jobbar med en långsiktig genbank med förädling av skogsträdfrö för att nå de önskade egenskaperna på plantor. Det är många parametrar att ta hänsyn till i avelsarbetet, till exempel tillväxtstart på våren, volymtillväxt, grenvinklar och rakhet samt friska och sunda träd. Svensk Skogsträdsförädling jobbar dessutom med stor genetisk bredd.

Södra har idag fröodling på 90 hektar och ett behov av att starta ny fröodling vart tionde år, för att hela tiden ha tillgång till bra material och för att få kontinuitet i försörjningen av det bästa frömaterialet. 

– Verksamheten kommer att utökas framöver för att skapa mer utrymme eftersom vi inte vet vilka fröer som efterfrågas i framtiden. Det är relativt billigt att satsa på merproduktion av fröer, så det är en enkel åtgärd för att säkra plantmaterial för framtiden. Vi jobbar idag med flera trädslag i egen fröodling: gran, tall, björk och hybridlärk, douglasgran samt Sitkagran. Vi kommer i närtid att öka våra satsningar på björk och hybridlärk, där det råder fröbrist, säger Johan Jonsson.

Södra är idag självförsörjande av fröer till gran och tall. Vår Södraplanta av gran består idag av fröer från Bredinge fröodling. Totalt producerar Södra 30 miljoner plantor årligen av fröerna.

– Vi står inför ett generationsskifte med granen, där vi kommer att minska volymerna av Bredinge och öka volymerna från fröodlingen Söregärde. Grundegenskaperna är lika när det gäller kvalitet och att plantorna börjar växa sent på våren, men avelsarbetet har gjort att Söregärde kan ge ännu säkrare och mer värdefull produktion på skogsgården än vad Bredinge kan. Så snart vi ser att frötillgången finns går vi över och därmed kommer vår Södraplanta att bestå av fröer från Söregärde i stället. Övergången är inte långt borta efter en bra fröskörd i Söregärde 2022.

– Kikar vi ytterligare fem år framåt i tiden kommer vi att kunna erbjuda granplantor från ytterligare en fröodling, Gåtebo, som är mer anpassad för södra Götaland och kustnära områden som utnyttjar en längre växtsäsong bättre. Detta kräver mer kunskaper. Det har hittills varit enkelt att planera plantproduktionen eftersom vi utgått från en zon, men så kommer det inte att bli framöver eftersom vi vill utnyttja den förlängda tillväxtsäsongen bättre, berättar Johan.

När det gäller tall har Södra de senaste åren använt frö från fröodlingarna Gotthardsberg och Lilla Istad och även dessa kommer att bytas ut mot nästa generations tallfröer från Albjershus och Bredinge och därmed öka avkastningen.

Kottarna med fröerna plockas av mänsklig hand under tiden från oktober till december. 

– Hittills i år har vi fyllt två långtradare med kottar. Kottarna skickas sedan till grovrensning som utförs av olika företag. Skogforsk gör sedan den slutliga finrensningen. Vi eftersträvar en grobarhet på fröerna på 99 procent. Fröer kan sedan förvaras i frys i minus 18 grader upp till 20 år, berättar Johan.

Högre tillväxt

Fröerna sås sedan på Södras plantskolor i Falkenberg och Flåboda. Och här ser man resultatet av arbetet i fröodlingen när det gäller ökad tillväxt. Plantor från Bredinge har cirka 15 procent högre tillväxt än ”lokalt material”, det vill säga plantor som inte är förädlade, och plantor från Söregärde har cirka 25 procents högre tillväxt. Plantor från den nyaste fröodlingen Gåtebo kommer att ge närmare 30 procent högre tillväxt. 

– Efterhand som vi får fram fröer från nya fröodlingar kommer vi att kunna erbjuda plantor med bättre genetiska egenskaper, och tillväxtökningen på våra plantor kommer att ligga 20-30 procent högre än de som inte är förädlade, säger Johan.

Valmöjligheter

Som skogsägare kan du med förädlade plantor antingen få ökad tillväxt och volym jämfört med beståndsmaterial under given omloppstid, eller få samma volym som beståndsmaterial men på kortare tid. 

– Ett ”lokalt material” ger 600 kubikmeter på 70 år. Vill du ha en högre tillväxt kan du i stället välja Söregärde och få 800 kubikmeter på 70 år. Eller kan du välja att korta omloppstiden och få 600 kubikmeter på 50 år och därmed utsättas för mindre risk när det gäller till exempel stormar, rotröta och granbarkborreangrepp. Vilket man väljer är upp till den enskilde skogsägaren. Men med ett förädlat material kan du anpassa skogsbruket till rådande klimat, säger Michael Wallberg, säljchef på Södra Skogsplantor.

Val av fröer och plantor handlar om att planera för en framtid vi inte känner till. Vi vet inte vad skogen kommer att användas till. För ett antal år sedan var det många som såg det som science fiction att kläder skulle tillverkas av träd.

– På skogsdagar brukar jag säga att vi inte vet vad vi kommer att använda plantan till om 50 år, men det kan inte vara fel att ha mycket av dem. Ökad tillväxt är helt enkelt bra ur många olika aspekter, säger Michael Wallberg. 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.