phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Turbulent höst väntar – men Södras mål är självklart

Turbulent höst väntar – men Södras mål är självklart

Lotta Lyrå vd och koncernchef

När den här texten skrivs i slutet av september är vi på väg mot allt friskare luft och kallare morgnar i Götaland. Jag tycker att hösten är en bra tid för reflektion, när man har sommaren i ryggen och ny ”termin” framför sig. Det är ett tillfälle att utvärdera det som varit och förbereda sig för det som väntar. I år är det särskilt viktigt.

2022 har hittills varit präglat av turbulens och så lär det dessvärre fortsätta. Energisituationen i Europa kommer att påverka oss, våra kunder och marknader på olika sätt. Mycket tyder på att vi går mot en vinter där konjunkturen vänder nedåt och konsumenters plånböcker begränsas allt mer. Detta märks bland annat på marknaden för sågade trävaror som är kraftigt försvagad, samtidigt som massamarknaden är fortsatt stark och våra bruk går på helvarv.

Som alltid handlar det också i dessa tider om att fokusera på det som vi kan påverka. En viktig del i detta är arbetet med effektivitet i världsklass, där vi genom projektet hittills skapat effektivitetsvinster motsvarande 167 miljoner kronor sett till ett helår. Målet är att 2025 har nått förbättringar om 1 miljard på helåret. Och min och alla Södrakollegors vardag handlar om ständiga överväganden som gynnar Södra som helhet och därmed skogsgården. Det är basen i stark lönsamhet över tid och huvudfokus framåt.

Den speciella marknadssituationen öppnar också för reflektion kring vår ekonomiska modell – Södramodellen – och hur viktig den är.  

Våra virkespriser är ett grundläggande styrmedel för att optimera vår industri och på så sätt maximera vinstdelningen till Södras medlemmar. För att parera marknadens svängningar är vi måna om att varken virkespris eller vinstdelning ska variera för mycket år till år. Med detta undviker vi att det blir för stora prisskillnader mellan medlemmar som gör åtgärder inom samma tidsintervall.

Detta är en ständig balansakt, där industrin är ett medel för att nå vårt mål om att stärka den långsiktiga lönsamheten för Södras medlemmar. Ett för lågt pris skulle riskera både vår produktion och medlemmarnas lönsamhet på kort sikt, samtidigt som ett för högt pris skulle kunna leda till för stora lager och ekonomiska risker för föreningen. För att hitta rätt balans har vi gjort sex virkesprisökningar på virke sedan januari 2021, där exempelvis priserna på timmer och barrmassaved har höjts fyra gånger i mindre intervaller. 

I tider med snabba svängningar jobbar vi ständigt med att landa rätt, men vi är ödmjuka inför att frågan är mångbottnad. Jag har haft diskussioner med medlemmar om vår prissättning och Södramodellens utformning, vilket vi har respekt för och lyssnar till. Jag sätter stort värde på en öppen och konstruktiv dialog i de här frågorna. Då känns vår demokratiska organisation verkligt levande. 

Vi går nu in i en höst präglad av global turbulens och oroliga marknader. Det kommer även påverka Södra och föreningens medlemmar, både i vardagen och i skogen. Här blir virkesprisfrågan och många andra diskussioner viktiga att hålla i. 

Men även om vägen dit kan vara krokig är vårt mål självklart: Att stärka den långsiktiga lönsamheten för Södras 52 000 medlemmar.

Lotta Lyrå, koncernchef och vd

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.