phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Ta hand om det skadade virket efter vinterns oväder

Ta hand om det skadade virket efter vinterns oväder

Stormen Malik, drog fram över södra Sverige den 29-30 januari 2022. Skadad gallring.

Har du under vintern drabbats av vindfällda träd eller snöbrott? Då är det nu viktigt att så snart som möjligt upparbeta det skadade virket och se till så att det kommer bort från skogen. Risken är annars stor att det blir yngelplats för granbarkborren med omfattande skador som följd.

Under vintern har det vid flera tillfällen blåst rejält på flera håll i södra Sverige. Även snöbrott på träd har under vintern drabbat skogsägare, främst i de nordöstra delarna av Skåne och i västra delen av Kalmar län.

En skadeinventering som Södra genomförde på cirka 300 fastigheter under veckorna 5 och 6 visar  att drygt en miljon kubikmeter medlemsskog har skadats under vintern. Stormen den 16-17 januari  orsakade spridda vindfällen och skador i beståndskanter med en stor geografisk utbredning, men även stormen Malik som drog fram över södra Sverige den 29-30 januari orsakade stora skador i vissa områden. Skadorna är främst koncentrerade till Småländska höglandet och de mest drabbade områdena är Vimmerby, Mönsterås och Tranås.

Inventera och upparbeta

I ett läge med pågående granbarkborreskador på skogen och en stor population insekter som  kommer att svärma under våren uppmanar Södra nu alla skogsägare att inventera och upparbeta  skadad skog så fort som möjligt. På så sätt kan vi undvika att granbarkborrarna utnyttjar vindfällda  träd och snöbrott för att utveckla en ny generation insekter med mer skador som följd.

– Att ta hand om skadad skog är den viktigaste åtgärden i skogsskyddsarbetet och kampen mot granbarkborren. Använd med fördel appen Min skogsgård för registrering av skadorna för att underlätta avverkningen, uppmanar Magnus Petersson, chef för skötsel- och entreprenörsutveckling i Södra.

Skador i klenare bestånd

Den åttatandade granbarkborren, som sedan den extremt torra och varma sommaren 2018 har  skadat stora volymer granskog i Södras område, förökar sig främst i ved grövre än 10 cm i diameter. I nuvarande situation är det därför särskilt viktigt att ta hand om skadade träd, snöbrott och vindfällen, i grövre granbestånd eftersom risken för fortsatta insektsskador där är störst.

Men även klenare träd, avbrutna toppar och träd med nedsatt vitalitet kan vara yngelmaterial för skadeinsekter. I klenare granbestånd med snöbrott, framförallt på svagare och mer torkkänsliga  marker, är risken för angrepp av sextandad granbarkborre stor. Finns det en känd problematik med sextandad granbarkborre i ditt område bör du därför även vara extra noggrann med att upparbeta klenare gran. I riktigt klen skog och i områden där inte denna problematik är så uttalad kan det vara ekonomiskt bättre att lämna skadad ved utan åtgärd. Om du är osäker, kontakta gärna din skogsinspektor.

Ta hjälp av Södra

Om du inte själv har möjlighet att ta hand om och upparbeta din skadade skog hjälper Södra till. Ta kontakt med din skogsinspektor för mer information och senaste kontraktsvillkoren.

Södra har ett särskilt sortiment för stormskadat virke, läs om det i faktarutan nedan.

Tänk på säkerheten

Om du själv tar hand om dina skadade träd, tänk i första hand på din säkerhet. Var särskilt uppmärksam på träd i spänn, stora tunga träd, hårda fastfällningar/fastblåsningar, hängande träddelar, rotvältor som kan slå över och brötar av träd i flera lager.

Tänk på att arbete med stormfällda träd är mycket svårare och farligare än vanligt  avverkningsarbete. Avstå från att själv upparbeta stormfällen om du inte är både erfaren och har god kunskap och arbeta aldrig ensam. Vid större omfattning använd i första hand professionell hjälp och maskiner. 

Har du frågor, tveka inte att kontakta din skogsinspektor.

Håll dig uppdaterad om granbarkborren här på webben:

Till granbarkborresidan

Snöbrott och toppbrott.

 

Stormved (sågbar andel 18+)

  • Sortimentet avser samleverans av mindre volymer (max 45 m3fub) tall- eller granvirke från upparbetning av stormfälld skog.
  • Barrmassaved och sågtimmer levereras i blandning.
  • Volymandelen stockar med minsta diameter 18 cm ub, fri från lagringsröta och insektshål i veden, max 5 procent skogsröta samt max 120 cm utbytesförlust, betalas med det högre priset för stormved.
  • Sortimentet tillreds som massaved, minsta diameter under bark 5 cm, maxdiameter under bark 70 cm, fallande längder 3-5,5 m, medellängd minst 4,2 m är ett krav.
  • OBS! Torra bitar tillåts ej.

För mer information, se aktuell prislista, Specialmassaved storm, 1698.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.