phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt ”Vi har en framtid som är väldigt ljus”

”Vi har en framtid som är väldigt ljus”

I serien om Södras styrelsemedlemmar möter du denna gång Magnus Hall, som bor i Linköping och äger skog i Östergötlands skärgård.

Magnus Hall tillbringar gärna tid i den egna skogen, ofta tillsammans med familjens två hundar.

Efter 29 år på Holmen har Magnus Hall lång erfarenhet av skogsindustrin. Han har även varit koncernchef för Vattenfall och ingår sedan 2020 i Södras styrelse.

Magnus Hall har bott i Linköping i hela sitt vuxna liv, men brukar ändå presentera sig som smålänning. När han var sex år fick hans far jobb på Södra och familjen flyttade till Strömsnäsbruk och sedan Växjö.

– Både pappa och farfar jobbade i skogsindustrin, berättar Magnus. Under mina första levnadsår var pappa platschef på ett par mindre pappersbruk i Oskarström och Strömsnäsbruk, men under den viktiga uppväxttiden mellan 10 och 18 års ålder bodde jag i Växjö och hade Södra på nära håll. Det skapade ett intresse för skogsindustrin och bland annat jobbade jag på massabruket i Värö en sommar i mitten av 1970-talet.

Från Holmen till Vattenfall och Södra

Efter gymnasiet lämnade Magnus Växjö för att plugga vidare på civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi på Linköpings Tekniska Högskola.

– Det är en ganska bred utbildning med många möjligheter, säger Magnus. När det var dags att söka jobb tyckte jag att skogsindustrin var mest spännande. Jag började på Holmen i Norrköping 1985.

På Holmen stannade Magnus i 29 år. Han började på marknadssidan, blev produktchef, marknadschef och sedan divisionschef för det som var gamla Holmens bruk med produktion av tidnings- och tryckpapper.

– 2004 blev jag vd och koncernchef och började pendla till kontoret i Stockholm. Jag trivdes bra med det, men efter tio år kände jag att jag ville hitta på något annat.

Magnus sade upp sig och hoppades att det skulle dyka upp något annat intressant. Det gjorde det.

– Bara någon vecka senare började jag diskutera jobbet som koncernchef för Vattenfall, säger han. Efter att ha börjat på Vattenfall blev jag också ganska snart kontaktad av Södras valberedning, som undrade om jag kunde vara intresserad av styrelsearbete. 

Eftersom Magnus kände han att han behövde fokusera på sitt nya arbete tackade han nej, men efter några år fick han frågan på nytt.

– Då hade jag hunnit bli varm i kläderna och kunde ta ett uppdrag till. Det var spännande med Södra och kändes faktiskt som att komma hem. Det är dessutom intressant att få en inblick i hur en medlemsägd organisation fungerar, efter mina erfarenheter från både privat och statlig verksamhet. Det är uppenbart att det finns skillnader mellan ägandeformerna, men det innebär inte att någon av dem måste vara dålig. I de här tre fallen fungerar alla väldigt väl, men på olika sätt.

Magnus har nu hunnit vara med på två av Södras föreningsstämmor. Båda har varit digitala.

– Jag har fått ett väldigt positivt intryck av hur föreningen fungerar, säger han. I en organisation med fler än 52 000 medlemmar finns det naturligtvis många olika viljor. De här viljorna ska få höras och respekteras innan alla gemensamt fattar ett beslut. Den förmågan att komma överens, besluta och sedan fortsätta framåt har jag blivit riktigt imponerad av. Den är en styrka.

Skogsägare och Södramedlem

Magnus bidrag i styrelsens arbete handlar mest om industriella frågor, menar han.

– Det är naturligt då jag har mycket erfarenhet från skogsindustrin, bland annat när det gäller stora investeringar. Energi, som är en viktig del av den värld som Södra verkar i, är ett annat område där jag känner mig hemma. Jag har också erfarenhet av företagsledning och hoppas kunna bidra där. Men när det gäller skogsbruk finns det många, både i styrelsen och bland våra medlemmar, som kan mer än jag.

Skogsägare är han sedan några år, tillsammans med hustrun Mona. Paret har länge haft en sommarstuga på Södra Finnö i Östergötlands skärgård och när närmsta grannen ville sälja 75 hektar skog var de snabba att agera.

– Mona har varit skogsägare tidigare, tillsammans med sina kusiner. Hon lämnade det ägandet för ett antal år sedan, men har fortsatt att vara intresserad. Vi ville gärna ha skog och när det här tillfället uppenbarade sig var det perfekt för oss. Jag har röjt och planterat lite, men det är framför allt Mona som jobbar med skogen och som verkligen kan skogsbruk. Hon är också engagerad som förtroendevald i vårt skogsbruksområde.

Magnus beskriver skogen som typisk talldominerad skärgårdsskog, med en hel del lågvuxna tallar och mycket berghällar.

– Det är verkligen ingen produktionsskog, säger han. Vi har ändå haft våra problem med granbarkborrar och fått bort de angripna träden. I samband med det avverkade vi också en del mogen skog med Södras hjälp. Annars är skogen just nu mer känsla än produktion för oss. Det är en härlig miljö som är fantastisk att vistas i.

Köpet av skogen gjordes innan Magnus blev invald i Södras styrelse. Det kändes ändå naturligt att bli Södramedlem.

– Jag har ju min historia med Holmen och det hade säkert fungerat att leverera virke dit också. Men vi ville pröva Södras modell, som vi tyckte var spännande. Den bro som Södra har mellan medlemmarna och industrin är intressant. Att som medlem bli delägare tilltalar mig också, eftersom man då får en del av värdeskapandet i nästa led.

Som koncernchef på Vattenfall var Magnus med om att lotsa företaget framåt på en stor förändringsresa. När han började var till exempel mediabilden av Vattenfall i huvudsak negativ.

– Det var en del politiskt bråk och mycket diskussioner om vår tyska brunkolsverksamhet. Det gjorde att engagemanget och självförtroendet internt var lite kört i botten. Men vi jobbade med vår vision och strategi, bestämde att göra oss av med brunkolsverksamheten och bara göra förändringar som innebar förbättringar ur klimatsynpunkt. Målet var att Vattenfall inom en generation enbart skulle erbjuda fossilfria energilösningar.

Stolthet ger kraft

Den nya strategin och målbilden gav medarbetarna en tydlig inriktning på vad företaget ville göra. Vattenfall investerade också i vindkraft, uppgraderade kärnkraften, utvecklade sin fjärrvärmeverksamhet, sålde solcellsanläggningar och byggde laddinfrastruktur för elbilar.  

– Vi gjorde mycket sådant som låg i linje med vår vision säger Magnus. När jag sedan efter sex år beslutade mig för att lämna Vattenfall hade vårt engagemangsindex, som vi mätte regelbundet, ökat enormt. Det berodde nog på att det inte längre var media som skrev historien om Vattenfall, utan vi själva. När människor känner stolthet över sitt företag och förstår åt vilket håll de ska sträva kan man få med sig kraften från alla medarbetare.

Magnus menar att en viss jämförelse går att göra till dagens skogsdebatt och medias bild av skogsindustrin.

– Skogsägarna själva känner inte igen sig i debatten. De sköter sina gårdar som de antingen har ärvt eller har köpt för att de har ett djupt intresse. Ofta finns även ett starkt naturintresse kopplat till ägandet. Ska de ha råd med skogen och leva av den krävs en produktion som gör att allt fungerar, men det är ju långt ifrån det enda som skogsägarna tänker på. De tar ett helhetsansvar för sina fastigheter på ett sätt som aldrig beskrivs i media. Sedan har det varit särskilt mycket media de senaste månaderna. De som är aktiva i debatten har passat på att föra ut sina åsikter och argument en gång till, för att höras inför COP26 och i samband med att EU diskuterat delvis nya skogsfrågor.

Det är viktigt att inte hamna i försvarsställning, understryker Magnus. Istället bör skogsägarna följa debatten, fånga upp kloka tankar och ta med dem in i framtiden.

– Vi måste vara sakliga i vår kommunikation, berätta vår historia och om allt som är på gång, säger han. Vi behöver också lyfta fram våra medlemmar, de enskilda skogsägarna, för de vill jobba på ett sätt som gör att skogen håller för många generationer framåt. Därför är det viktigt att vi peppar oss internt, för vi är duktiga på det vi gör och har en framtid som är väldigt ljus. Samtidigt ska vi vara ödmjuka inför att även vi kommer att behöva förändra oss.

Han tycker att det händer många spännande saker på Södra.

– När jag kom in i styrelsen hade Lotta Lyrå ännu inte börjat som vd. Det hon gör nu när hon leder och strukturerar arbetet, lyfter fram människorna och tydliggör vart vi ska, det känns oerhört bra. Jag har svårt att tänka mig att det inte får resonans i organisationen. Hon tar dessutom med hela medlemsorganisationen i arbetet.

Brinner för omställningen

Vid sidan av ledarskapet brinner Magnus mest för omställnings- och hållbarhetsfrågor. Han återkommer till nödvändigheten av fortsatt förändring.

– Som jag ser det är Södra redan idag väl skickade att vara med i framtiden. Men vi måste ändå förändra oss och anpassa oss till det nya. Det ställs säkert krav även på oss att bli koldioxidneutrala och att vi behöver bidra med både produkter och ett arbetssätt som är trovärdigt. Men när vi nu är så trovärdiga redan idag med våra produkter, får vi inte vara naiva och se oss själva som problemfria. Vi behöver vara en del av omställningen och gärna ligga i framkant för att visa vad vi vill.

För att klara det tror han att Södra behöver fortsätta vara en modig organisation.

– Jag har alltid upplevt att Södra vill och vågar ligga i framkant, mer än många andra känns det som. Det kan vara så att det naturligt byggs in lite mer mod i systemet när ägarna är beroende av att råvaran även i framtiden kan används på ett värdefullt sätt. Södra drar i alla fall nytta av det modet och ligger långt fram på många områden.

Han tror framför allt att vi kommer att se förändringarna bland det som inte blir sågade trävaror och pappersmassa idag.

– Exakt vad det blir vet vi inte just nu, men att det finns en enorm potential här är helt klart. Jag tror inte att det på lång sikt är optimalt att elda upp råvara. Sannolikt finns det mer värde att ta ut ur det som nu blir lut, spån och pellets.

Genom att vara en framgångsrik organisation med höga ambitioner ser Magnus också att Södra blir en attraktiv partner för andra aktörer.

– Samarbeten blir troligen ett allt viktigare inslag och det finns flera fördelar med att ha ambitioner och en stark vilja, säger han. Andra modiga företag som strävar framåt vill arbeta tillsammans med oss och de som söker jobb vill gärna arbeta i Södra.

Effektivitet i världsklass

En annan fråga som Magnus intresserar sig för är att se till att det finns förutsättningar att tjäna pengar i både goda och dåliga tider.

– Nu har marknaden varit väldigt gynnsam, men även i sämre tider behöver Södra kunna leverera pengar till sina ägare genom både virkesköp och avkastning på insatskapitalet. Då gäller det att vi har en effektiv verksamhet och därför känns fokusområdet ”Effektivitet i världsklass” i Södras koncernstrategi väldigt rätt. Att effektivisera behöver faktiskt inte vara trist och tråkigt, utan kan tvärtom vara en spännande utmaning. 

När Magnus beskriver Södra ser han den riktigt stora styrkan i kopplingen mellan de många medlemmarna/ägarna, stabil råvaruförsörjning och vinstgenererande produktion manifesterad i Södramodellen.

– Att den här kedjan finns och fungerar väl är Södras styrka. Men för att den ska göra det krävs, återigen, att vi fortsätter visa mod och tar nya steg. Att grunden för vår verksamhet är återväxande skog är egentligen helt fantastiskt, och jag tror bara att vi är i början av det som är möjligt att åstadkomma med våra råvaror. 

Vid sidan av styrelseuppdraget för Södra är Magnus även ordförande för metallpulvertillverkaren Höganäs, Göta Kanalbolaget samt för mediekoncernen NTM, som bland annat ger ut ett antal regionaltidningar. Han har även investerat i några mindre startupverksamheter där han emellanåt är engagerad även i mer operativa frågor.

– Fritiden är lite begränsad, säger han. Jag har ingen stor hobby, men har tre vuxna barn och tycker om att ägna tid åt familjen. Mona och jag åker ofta till landet med våra hundar, speciellt nu sedan vi köpte skogen. Förr seglade vi mycket och numera har vi en motorbåt som vi gärna tar ut i skärgården. Jag har jägarexamen, men har egentligen inte kommit igång med jakten även om jag ingår i det lokala älgjaktlaget. Annars ägnar jag tid åt mina uppdrag och läser väldigt mycket, framför allt tidningar. Jag tycker om att hålla mig informerad om vad som händer i världen och följer naturligtvis både skogs- och energibranschen noga.

Bok- och poddtips från Magnus

”Nyligen läste jag ”Jag kan ha fel” av Björn Natthiko Lindeblad. Den handlar om hans livsresa och ger en förståelse för hur han har tänkt i olika situationer. Den rekommenderar jag gärna. När det gäller poddar lyssnar jag på både P1 Dokumentär och P3 Dokumentär. Där finns massor av spännande och lärorika historier om olika ämnen.”

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.