phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Effektivitet i världsklass – att med gemensamma krafter öka värdet för skogsgården

Effektivitet i världsklass – att med gemensamma krafter öka värdet för skogsgården

Södra Wood Långasjö Sågverksoperatör Ulf Åberg

Effektivitet i världsklass är ett av fokusområdena i Södras koncernstrategi och ett program som startats för att öka den underliggande lönsamheten i företaget. Målet är att maximera värdet av skogsråvaran för att generera ett större värde för skogsgården.

Trots Södras starka finansiella resultat sett över tid finns det en stor potential att förbättra den inre effektiviteten. Den utgör en grundbult för lönsam tillväxt, och i en föränderlig omvärld är detta extra viktigt. Målsättningen med programmet Effektivitet i världsklass är att med gemensamma krafter förbättra Södras lönsamhet med 1 miljard kronor fram till 2025 och stärka konkurrenskraften genom att utveckla förmågan att leda och hantera kontinuerlig förändring. 

Fokusera på det vi själva kan påverka

– Kärnan är att skapa ägarvärde genom att jobba med det vi själva kan påverka. Effektivitet handlar om att använda sina resurser och tillgångar på bästa möjliga sätt. Eller att göra rätt saker och göra dem på rätt sätt. Här ingår såväl produktionsprocesser, som försörjningskedjan och ökad effektivitet inom gemensamma processer. Som en viktig del av programmet jobbar vi med kompetensutveckling inom områden som ständiga förbättringar, målstyrning, dataanalys och digitalisering, säger Stewen Nilsson, chef för Effektivitet i världsklass.

Med ambitionen att Södra långsiktigt ska bli det ledande bolaget inom svensk skogsindustri riktas arbetet i programmet in på två huvudområden. 

– Genom ”Ökad operationell effektivitet” ska vi tillsammans med varje enhet hitta och genomföra initiativ som förbättrar lönsamhet, säkerhet och kvalitet. Genom ”Optimerad värdekedja” fokuserar vi på att koppla samman och optimera Södras arbete längs hela värdekedjan samt stärker upp hur vi arbetar med inköp, fortsätter Stewen Nilsson. 

Hur går vi tillväga?

Programmet arbetar nära verksamheten som ansvarar för sina förbättringsområden. Dessa tas fram genom att nuläget ifrågasätts och utmanas och genom att det önskade läget sedan beskrivs. Sedan utförs de aktiviteter som krävs för att målet ska uppnås.

Varje Södraenhet kommer att belysa sin specifika verksamhet med stöd av ett koncerngemensamt arbetssätt byggt på faktabaserad analys och förändringsledarskap. Resultatet blir en serie prioriterade förbättringsinitiativ med stor långsiktig påverkan på verksamhetens effektivitet och slutresultat som förbereds, implementeras och följs upp. Ett exempel är initiativ kopplade till kemikalieförbrukning på våra massabruk där avsikten är att både reducera användning och trimma styrning av tillsatskemikalier med bibehållen kvalitet men till minskad kostnad. 

Möjligheter och utmaningar kopplade till flöden genom värdekedjan spänner oftast över flera affärsområden och enheter. Här handlar arbetet om att samla människor med skilda kompetenser för att metodiskt välja ut, analysera och testa olika scenarion. Men också om att utveckla verktyg som underlättar medarbetarnas dagliga beslut baserat på vad som är bäst ur ett helhetsperspektiv. 

– Södras värdekedja spänner från våra medlemmars skogsgård till kunderna för våra produkter. Att titta på flödena av råvara och produkter ur ett Södra-perspektiv, tvärs våra affärsområden, ger nya möjligheter till förbättringar i arbetssätt och gränssnitt. Vi satsar där ytterligare på nya verktyg och kompetenser för att öka transparensen och informationsutbytet i våra huvudflöden för att möjliggöra ännu mer välgrundade beslut i hela kedjan från frö till kund, säger Lotta Lyrå, vd och koncernchef.

Hur går det?

– Just nu är vi inom ”Optimerad värdekedja” igång med både ett fokuserat arbete kring strategiska inköp på Södra och med utvecklingen av våra förmågor kring bättre beslutstöd. Samtidigt har vi på massabruken i Mörrum och Mönsterås samt på sågverken i Orrefors, Mönsterås och Långasjö klivit in i ett arbete kring ”Operationell effektivitet”. Tillsammans säkerställer vi genomförbara planer kring varje fråga samtidigt som vi vässar och utvecklar vårt övergripande arbetssätt och grundförutsättningarna för databaserad analys inom Södra, säger Stewen Nilsson. 

Han påpekar att det är en utmanande men spännande resa att med full kraft leverera här och nu och samtidigt kritiskt granska arbetet från ett utifrånperspektiv och beskriva ett genomförbart önskeläge för imorgon. 

– Tack vare detta präglas vårt arbete av stor energi, nyfikenhet och gemensam vilja att bli bättre. Med gemensamma krafter fortsätter vi fokusera på att stärka skogsgårdens lönsamhet genom att både satsa för framtiden och att göra Södra lite effektivare varje dag!” säger Stewen Nilsson.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.