phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Coronaeffekten över – Södra begränsar produktionen vid sågverken

Coronaeffekten över – Södra begränsar produktionen vid sågverken

Södra Wood Långasjö Truck kör med virkespaket

Södra kommer tillfälligt att begränsa produktionen vid sågverken för att få balans i lagren. Under december månad kommer produktionen att minska med 60 000 kubikmeter, vilket motsvarar tre procent av den årliga produktionen. Coronaeffekten är över och konsumtionen av trävaror har återgått till en nivå som är något bättre än 2019, men något lägre än 2020.

Coronapandemin har drivit på efterfrågan på sågade trävaror. Det senaste året kommer att gå till historien med en efterfrågan som inte tidigare setts i modern tid, vilket ledde till brist på trävaror. Sedan mitten av juli har efterfrågan i bygghandeln avtagit i takt med att människor alltmer gått tillbaka till ett normalt liv. 

– Det var väntat att ett sådant här extremt marknadsläge inte skulle vara för evigt. Vi går nu från en extrem efterfrågan till en nivå som före pandemin. Konsekvensen av den lägre efterfrågan har blivit att sågverken gått från en bristsituation till att ha byggt lager. Bygghandelskunderna i sin tur sitter med för höga lager och arbetar med att sänka dem i stället för att köpa nytt. Totalt innebär det en kortsiktigt avvaktande marknad, vilket ligger till grund för beslutet att minska produktionen. Under december minskas produktionen med 60 000 kubikmeter och majoriteten av Södras sågverk påverkas av anpassningen, säger Andreas Jonasson, marknadschef på Södra Wood. 

Under våren 2021 var efterfrågan på sågade trävaror mycket stark. Bygghandlare världen över var rädda att få ännu en sommar som den 2020, då det var brist på trävaror till alla hemmaprojekt. De bunkrade därmed upp inför sommaren. 

Stora lager och sjunkande priser

– I mitten av juli märkte vi en försvagning i marknaden. Konsumenterna valde att lägga pengar på annat än byggprojekt och den stora efterfrågan uteblev. Våra kunder sitter därmed med för stora lager. Priserna har dessutom börjat röra sig nedåt från historiskt höga nivåer, vilket gör kunderna försiktiga och i stället väljer att sänka sina egna lager. Vi tolkar läget som att vi nu är igenom coronaeffekten på trävarumarknaden och återgår till en normal efterfrågan. Den efterfrågan vi har haft det senaste året är extrem och inte långsiktigt hållbar, säger Andreas Jonasson.

Förväntan är att efterfrågan kommer att vara svag under vintern.

– För resten av 2022 förväntar vi oss sedan att kunderna lager normaliseras och att efterfrågan återgår till normal nivå vilket innebär full produktion på våra sågverk. Det är dock inte uteslutet att ytterligare åtgärder kan behövas i början av nästa år, beroende på hur marknaden utvecklas, säger Andreas.

Den minskade efterfrågan gäller främst bygghandeln. För den träindustri som är inriktad på nybyggnation och för emballageindustrin är efterfrågan god och orderböckerna är fulla. Prognoserna för nybyggnation av bostäder i Europa och USA visar god tillväxt för 2022, där dessutom trä som byggmaterial tar marknadsandelar. 

Storbritannien, som är en av Södras huvudmarknader för sågade trävaror, dras för tillfället med extra stora utmaningar som påverkar efterfrågan.

– Precis som i Sverige har konsumenterna färre byggprojekt i gång i Storbritannien, men de har också på grund av bland annat Brexit svårt att hitta arbetskraft. Det är brist på hantverkare och på chaufförer. Även om efterfrågan kommer i gång, så är det inte säkert att det finns arbetskraft att utföra arbetet, säger Andreas Jonasson. Överhuvudtaget är det en obalans i transportsystemet, förklarar han.

– Det är brist på transportkapacitet både på land och på sjö. Det talas om att det i Europa saknas 400 000 chaufförer för att täcka behovet. Logistiken är helt klart en utmaning för 2022.

Sågproduktionen är hög och det finns råvara. Det har helt enkelt varit lönsamt att producera, vilket nu också bidrar till den obalans som råder mellan utbud och efterfrågan.

– Trävarubranschen är konjunkturkänslig, men vi ser ljust på framtiden där vi långsiktigt ser en god efterfrågan på trävaror till hållbart byggande. Vi ser hur trä tar marknadsandelar som det klimatsmarta alternativet, för såväl småhus som korslimmade konstruktioner, säger Andreas Jonasson.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.