phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södra levererar starkt resultat – lyfts av rådande marknadsläge

Södra levererar starkt resultat – lyfts av rådande marknadsläge

Södra Wood Långasjö Emballering på hyvel 5  Mimmi Reindahl

Södra redovisar ett starkt resultat för det första halvåret 2021. Resultatet är en effekt av en mycket stark marknad för Södras huvudprodukter tillsammans med en god produktion i Södras industrier.

Södrakoncernens nettoomsättning för första halvåret 2021 ökade med 18 procent och uppgick till 13 019 MSEK (10 993). Rörelseresultatet uppgick till 1 873 MSEK (449) och avkastningen på sysselsatt kapital var 18 procent (4). Soliditeten uppgick till 59 procent.

Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till 1 326 MSEK (221). Omsättningen under kvartalet var 7 287 MSEK (5 416).

– Vi har ett väldigt ovanligt marknadsläge. Priserna på Södras huvudprodukter massa och sågade trävaror är på rekordnivåer, samtidigt som våra industrier producerar stora volymer. Det har lett till ett starkt resultat. Men vi ser samtidigt att utvecklingen påverkas av stor global osäkerhet på grund av pandemin. Vi fortsätter därför att fokusera på det vi kan påverka och jobbar hårt varje dag för att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft, säger Lotta Lyrå, vd och koncernchef.

"Lyhörda för marknadens signaler"

– Utsikterna på marknaden ser goda ut i närtid, men osäkerheten är stor kring den framtida prisutvecklingen för våra huvudprodukter. Vi gör flera strategiska förflyttningar och investeringar för att gynna ägarvärdet för våra 53 000 medlemmar. Samtidigt finns en underliggande efterfrågan på skogsbaserade produkter i den pågående klimatomställningen, vilket gör att utsikterna på lång sikt bedöms vara goda, säger Lotta Lyrå.

– Det är i osäkra tider som kraften i Södramodellen visar sig. Den ger våra medlemmar del av vinsten som skapas i vår industri och vi kan säkra långsiktig avsättning för medlemmarnas råvara år efter år. Ett marknadsmässigt virkespris är en viktig förutsättning för detta. Vi behöver därför ha örat mot omvärlden och fortsätta vara lyhörda för marknadens signaler.

Affärsområdenas resultat andra kvartalet 2021

• Affärsområdet Södra Skogs rörelseresultat för perioden uppgick till 61 MSEK (51). Resultatförbättringen är en effekt av stärkta marginaler.

• Affärsområdet Södra Woods rörelseresultat för perioden uppgick till 827 MSEK (69) och avspeglar den goda prisbilden på sågade trävaror.

• Affärsområdet Södra Cells rörelseresultat för perioden uppgick till 662 MSEK (250). Resultatförbättringen beror på en betydligt starkare prisnivå, medan dollarkursen inverkade negativt.

• Affärsområdet Södra Innovations rörelseresultat för perioden uppgick till på −43 MSEK (−73). Det förbättrade resultatet förklaras av en positiv utveckling för SunPine. 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.