phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Hög tid att uppdatera ditt certifieringsavtal

Hög tid att uppdatera ditt certifieringsavtal

Hult, Odensjö, Kronobergs län. Ägare Conny och Roger Eliasson. Tfn0372378310
SWEREF99 TM
    6299770.297, 414978.694 Skog i Odensjö i Småland

För att underlätta för dig som har ditt skogsinnehav certifierat via Södra görs förändringar i hanteringen av certifieringsavtalet och du behöver nu uppdatera avtalet.

Som certifierad skogsägare måste du ha ett aktuellt avtal som beskriver ingående fastigheter och delägare. Genom åren har det vid revisioner uppmärksammats att uppdatering av avtalet vid förändringar i innehavet lätt glöms bort. När nu Södra bygger om och förbättrar sina affärssystem berör det även certifieringsavtalet och du som har ett avtal för skogsbrukscertifiering med Södra måste uppdatera det. Det nya certifieringsavtalet innebär att vi på ett mycket bättre sätt kommer att kunna hålla ditt avtal uppdaterat över tid och det besparar dig värdefull tid.

Inaktuella avtal

Sedan 2009, när Södra började erbjuda skogsbrukscertifiering enligt både PEFC (PEFC/05-22-11) och FSC® (FSC-C014930), har pappersavtal använts. Dessa avtal gäller för den ägar- och fastighetskonstellation som rådde vid tidpunkten för avtalstecknandet. Vid en förändring, till exempel att en delägare avträder eller att fastigheten utökas, måste avtalet uppdateras för att det ska gälla. Vid de revisioner av certifierade medlemsfastigheter som regelbundet görs upptäcks relativt ofta inaktuella certifieringsavtal.

Personlig signering

I samband med att Södra nu bygger nytt affärssystem har man tittat på hur certifieringsavtalen kan hållas aktuella över tid, berättar Tomas Rahm, skoglig specialist inom certifiering och hållbarthet i Södra.

– Vi har landat i en certifieringslösning där alla delägare i en fastighet personligen signerar avtalet och där avtalet knyts ihop med fastighetsregistret. På så sätt kan vi hela tiden hålla avtalen aktuella, säger han.

Bytet av affärssystem kommer att ske under hösten 2021 och certifierade medlemmar måste signera om sitt avtal med Södra senast den 1 november.

– Gör man inte det upphör fastigheten att vara certifierad och man erhåller därmed inte heller någon certifieringspremie för levererat virke, säger Tomas Rahm.

Det här behöver du göra 

Du som idag har certifieringsavtal med Södra behöver alltså signera om ditt avtal. Det kan du göra på två olika sätt och du väljer det som passar dig bäst. Signeringen kan ske genom att:

• Du själv loggar in på Min skogsgård www.sodra.com/min-skogsgard, tar del av informationen som finns där och signerar avtalet.

Eller

• Du ber din skogsinspektor skicka dig ett mejl eller ett sms där du har möjlighet att göra signeringen digitalt. Via din inspektor får du även information om skogscertifieringen.

Har du inte möjlighet att signera ditt avtal på något av ovanstående sätt, ber vi dig kontakta din skogsinspektor för hjälp.

Så här gör du

För att signera om ditt certifieringsavtal loggar du först in på Min skogsgård på Södras webb. Därefter går du in under ”Skogsbrukscertifiering”, klickar på ”Bli certifierad” och följer instruktionerna.

Du som berörs av detta har eller kommer att få ett brev hemskickat till dig med information om signeringen. I det brevet hittar du utförligare instruktioner om hur du loggar in och hur du tar dig till sidan ”Bli certifierad”.

Södra höjer premien för certifierad skogsråvara

Från den 15 september höjer Södra premien för certifierad skogsråvara. Det innebär att du som certifierad skogsägare får ett tillägg på 15 eller 30 kr/m3fub (fast kubikmeter under bark), beroende på om du är certifierad enligt en eller de båda standarder som finns.

– Certifiering är ett viktigt verktyg för Södras medlemmar att visa att de bedriver ett långsiktigt och hållbart skogsbruk. Som familjeskogsägare känner man stort ansvar och det gör att en stor andel av Södras medlemmar är certifierade, säger Tomas Rahm, skoglig specialist för certifiering och hållbarhet på Södra. 

Marknaden efterfrågar certifiering

Det finns en stor efterfrågan på certifierat virke, både för massa och trävaror. 

 – Det innebär en större prestation att bedriva certifierat skogsbruk och kraven har också skärpts över tid. Därför höjer vi nu den premie man får som skogsägare, avslutar Tomas Rahm.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.