phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt ”Trots allt – framtiden finns i skogen”

”Trots allt – framtiden finns i skogen”

Ordförande Lena Ek

Stämman i en ekonomisk förening som Södra är grunden för verksamheten. Här blir meningen med föreningen väldigt tydlig. I centrum står skogsgårdens ekonomi och medlemmarnas inflytande. De fullmäktige som valts på skogsbruksområdenas årsmöten samlas för att fastställa resultat- och balansräkning, bevilja ansvarsfrihet för styrelse och koncernledning, diskutera och besluta om motioner och välja styrelse, revisorer och valberedning. Samverkan för att nå resultat.

I år var stämman tvungen att bli digital på grund av coronarestriktionerna. Det har varit ett riktigt pussel att ordna uppkopplingar och en teknik som fungerar. Trots att vi kunde gå igenom stämmans alla olika steg på ett bra sätt, så kan man ändå inte undgå att längta efter att kunna mötas igen. 

Förra året var ett riktigt utmanande år. Vid årsskiftet sjönk massapriserna med 30 procent, dollarn som vi jobbar mycket med sjönk rejält, dåvarande vd Lars Idermark slutade på grund av sjukdom, pandemin slog till, viltbetesskadorna fortsatte och granbarkborren utmanade oss i skogen. Södras förra femårsstrategi handlade om att efter förlustår skapa Ett Södra, strukturförändra, satsa på kärnverksamheten och förbättra underliggande lönsamhet. Därför kunde hela organisationen möta alla dessa utmaningar och ändå gå med plus. Stämmans beslut att fastställa årets utdelning till 598 miljoner känns som ett styrkebesked. Därmed är det långsiktiga målet att dela ut hälften av vinsten (sett över en konjunkturcykel) väl tillgodosett. Det känns bra att medlemmarna tar del av förädlingsvinsten.

Årets motioner handlade om jämställdhet, mångfald i skogen, vägklassning, virkesbesked, mötesforum, skogsbilvägar, virkesleveranser och spänner därmed över ett brett fält. Förutom att lyfta viktiga frågor för medlemmar är det ett tillfälle att diskutera och fundera lite bredare i de motionstorg som fullmäktige deltar i dagarna innan stämman.

I år är vår situation annorlunda än förra året. Marknadspriserna ligger på en bra nivå för både massa och sågade trävaror. Istället är det näringspolitiken som är utmaningen. Flera svenska utredningar kommer med sina resultat. Här har ett nytt arbetssätt skapats där utredare och sekretariat inte gör studiebesök eller möter företrädare för olika intressen på samma sätt som förut. Förhoppningsvis släpper restriktionerna under sommaren. Då är det viktigt att de beslutsfattare som ska hantera utredningsmaterial besöker skogen för att med egna ögon se vad som händer. Vi välkomnar verkligen besök ut till oss i familjeskogsbruket!

I Bryssel har finansmarknadsministrarna kommit överens om att styra mot mer hållbara investeringar, parlamentet har tagit principbeslut i en så kallad delegerad akt. Det är en beslutsform där kommissionen sedan ska fylla ramen med innehåll. Det förslaget har kommit och kallas taxonomin. Under hösten arbetade man bakom stängda dörrar med ett textförslag som sorterar olika verksamheter i olika hållbarhetsklasser. Döm om vår förvåning när förslaget kom och innebar att vårt svenska skogsbruk, vattenkraft eller bioenergi inte ansågs hållbart! Banker och finansiella institut kommer att följa taxonomin och göra det svårare/dyrare för investeringar i dessa sektorer. För skogen föreslår men dessutom obligatorisk kolbalans-rapporteringsskyldighet för alla med minst 13 hektar skog. En analys som ska basera sig på att träd ska vara återuppväxta på 30 år, med mera, med mera. Detta är bakgrunden till stämmans uttalande om taxonomin, riktat till EU-kommissionen. Gör istället en konstruktiv kolbalansanalys på nationell nivå, inse att eucalyptus i Portugal växer upp på 8-9 år medan svenska granar, tallar, ekar och björkar har en annan cykel och lägg inte så tunga krav på det småskaliga familjeskogsbruket! 

Runt om oss i världen är det gungigt på många sätt. Därför utgår Södras nya strategi från att stabilisera verksamheten, öka lönsamheten för familjeskogsbruket, förbättra hållbarhet, öka innovation och öka underliggande intjäningsförmåga samt bidra till att lösa klimatutmaningen!

Jag skriver detta kvällen efter vår stämma, glad över engagerade fullmäktige och goda medarbetare. Och från mig och hela styrelsen – tack för förtroendet att bli omvalda.

Så trots allt – framtiden finns i skogen!

Ha en fin sommar, 

Lena Ek, ordförande i Södra

 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.