phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Granbarkborren har svärmat – hög tid att inventera din skog

Granbarkborren har svärmat – hög tid att inventera din skog

Granbarkborre som börjat flyga iväg och slår med vingarna.

Granbarkborren har svärmat och om du inte redan har gjort det är det nu hög tid att ge sig ut i skogen och leta efter angrepp. Kontrollera särskilt noga beståndskanter och områden där du tidigare haft angrepp. Hittar du angrepp, se till att träden omgående kommer bort från skogen.

Efter en ganska lång och kall vår började granbarkborren under vecka 19 svärma på allvar på flera håll i Södras område. I alla verksamhetsområden övervakar förtroendevalda medlemmar granbarkborresvärmningen genom att tömma granbarkborrefällor och registrera fångsterna i granbarkborrekartan.

– I kartan kan du se hur det ser ut i ditt område och även följa hur svärmningen utvecklas framåt, berättar Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare i Södra.

Läs mer om granbarkborrekartan längre ner i den här artikeln.

Kort efter att huvudsvärmningen kom igång kom rapporter om färska angrepp på vindfällen och avverkad skog, och sedan dess har även stående skog angripits i flera områden. Om du inte redan har gjort det är det nu därför hög tid att du letar upp och avverkar angripna träd och ser till att så snabbt som möjligt få bort dem från skogen. Om du inte kan göra detta själv är du välkommen att kontakta din skogsinspektor för att få hjälp.

Det faktum att svärmningen kom igång relativt sent har varit positivt, menar Henrik Holmberg. 

– Den sena huvudsvärmningen har gett oss lite tid att få bort det vinteravverkade virket, med insekter i, från skog och bilvägar. Dessutom går utvecklingen av den nya generationen barkborrar som angrep liggande virke och vindfällen i den tidiga svärmningen långsammare tack vare kylan. 

Prognos för 2021

Hur påverkar då den sena svärmningen utvecklingen för 2021? 

– Om det blir en sommar med normal värme bedömer vi nu (i mitten av juni) att de första insekterna i den nya generationen kommer att vara färdigutvecklad i mitten av juli. Insekterna från huvudsvärmningen kommer vara klara en vecka senare. De kommer behöva ytterligare värme för att kunna svärma, vilket innebär att de kan börja angripa stående skog i början av augustti. 

Flera faktorer spelar in

Henrik Holmberg är dock tydlig med att detta bara är en prognos och att flera faktorer spelar in. 

– Förra våren, liksom våren 2019, bjöd precis som i år på kyligt väder i maj. Men sedan blev juni och juli mer gynnsamma för borren och den nya generationen hann svärma en andra gång. En stor del av förra årets granbarkborreskador kom från denna sensommarsvärmning, så även om det nu ser ganska ljust ut så kan vi inte ropa faran över förrän vi vet hur sommarvädret blir. Dessutom beror kommande angrepp på i vilken kondition granarna är när den nya generationen svärmar, säger han. 

Södra följer noga granbarkborrens utveckling genom att kontinuerligt göra prognoser bland annat med hjälp av ett särskilt verktyg utvecklat av SLU.

Läs om prognosverktyget längre ner i den här artiklen.

Följ granbarkborrens svärmning

Du vet väl om att du på sodra.com/granbarkborrekarta kan följa när och i vilken omfattning granbarkborrens svärmar nära dig. Med denna information kan du välja rätt tid för att leta efter angripna träd och bekämpa skadorna på ett effektivt sätt.

Informationen i kartan kommer från den svärmningsövervakning som Södra genomför lokalt över hela Götaland. Fångsterna läses av en gång i veckan och rapporteras in löpande varje måndag förmiddag. På så sätt har vi varje måndag eftermiddag en klar bild över det aktuella svärmningsläget vecka för vecka, både i Södra totalt och på lokal nivå. I kartfunktionen kan du också se hur medelfångsten för samtliga fällor ser ut vecka för vecka.

Ännu bättre underlag för prognoser

Det prognosverktyg som Södra använder för att följa granbarkborrens utveckling har inför den här säsongen kompletterats med tre nya klimatstationer. Förutom i Asa och Tönnersjöheden kan nu väderdata även för klimatstationerna i Målilla, Robnneby och Ulricehamn användas.

– På det här sättet kan vi få en prognos med bättre upplösning geografiskt. Svärmningstidpunkten varierar inte så mycket över Södras område, däremot kan vädret variera ganska mycket både historiskt och mellan år. Verktyget kan ge dig som skogsägare en bild av när den nya generationen insekter kan vara klar och riskerar att svärma igen och för oss på Södra är det ett viktigt verktyg för vilka råd och rekommendationer vi ger, säger Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare i Södra.

Hur snabbt den nya generationen utvecklas är helt styrt av temperaturen. Med hjälp av kontinuerliga temperaturmätningar och ett prognosverktyg framtaget av Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, gör Södra kontinuerliga bedömningar av granbarkborrens utveckling. Verktyget finns tillgängligt på Södras webb under sodra.com/granbarkborre och där kan du själv lägga in värden för att se när insekterna bedöms vara färdigutvecklade i ditt område. Modellen utgår från föräldragenerationens svärmningstidpunkt och bygger på temperaturmätningar från fem klimatstationer innevarande år fram till aktuell vecka samt genomsnittligt väder framåt i tiden.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.