phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Försäljningen av tallplantor mot rekordnivåer – fördubblad sedan 2017

Försäljningen av tallplantor mot rekordnivåer – fördubblad sedan 2017

Plantering av Södras plantor viltbehandlad tall

9 miljoner. Så många tallplantor väntas Södra sälja på helåret för 2021, visar en ny prognos. Siffran är en dubblering jämfört med år 2017 och innebär att andelen tall som levererats till Södras medlemmar närmar sig historiskt höga nivåer.

– Intresset för tallen är högre än någonsin och har överträffat våra högt ställda förväntningar år efter år de senaste åren. Detta är ett styrkebesked från våra medlemmar och det hårda arbetet med att öka andelen tall i skogarna. Mer tall innebär mer av rätt träd på rätt plats, vilket gynnar såväl den enskilde skogsägaren som ekosystemet och den biologiska mångfalden, säger Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog.

”En viktig milstolpe”

Prognosen om 9 miljoner sålda tallplantor för 2021 innebär en ökning om drygt 20 procent bara jämfört med fjolårets försäljning. Jämfört med försäljningen 2017 har antalet fördubblats och jämfört med lägstanivåerna från 2007–2009 har antalet sålda tallplantor mer än femdubblats.

Men det är inte bara försäljningen i absoluta tal som ökar, visar den genomgång som Södra gjort. Prognosen pekar också på att nära en fjärdedel av de levererade plantorna under 2021 kommer vara just en tallplanta. 2021 kommer bli det första året sedan 80-talet då andelen tall överstiger 20 procent av Södras totala plantförsäljning.

– Andelen sålda tallplantor är en viktig milstolpe för Södra och familjeskogsbruket i Götaland. Dessutom vet vi att sådd och naturlig föryngring med tall också ökar i våra 53 000 medlemmars skogar. Det kommer ge ökad lönsamhet och bättre tillväxt, gynnsammare skogar för viltet och ljusare och öppnare miljöer. Vi siktar mot 9,5 miljoner sålda plantor för 2022 och ska även fortsätta utveckla kunskapen kring tall och tallskogsskötsel för att vårda satsningen, säger Olof Hansson.

Betesskador utgör allvarligt hot

Den stora ökningen kommer efter en tid med intensivt arbete för att lyfta tallen. Södra har gjort stora investeringar för att få fram fler tallplantor och aktivt informerat om vikten av att plantera mer tall i landskapet. Inte minst genom projektet Kraftsamling Tall som pågått sedan januari 2019.

Men det är än för tidigt att luta sig tillbaka. Betesskadorna på tall i Götaland är fortsatt mycket stora och de årliga skadorna ligger i dag på 15 procent, långt ifrån det nationella målet om högst fem procent.

– Betesskadorna utgör ett allvarligt hot. De kommande åren blir avgörande för tallens etablering och hur våra skogar ser ut i framtiden. De senaste årens tallplanteringar har betas hårt av vilt, vilket syns i flera studier. Nu måste vi vårda investeringen för att satsningen inte ska gå om intet, vilket bland annat kräver röjning i rätt tid och en ökad avskjutning av allt klövvilt för att uppnå bättre balans med tillgänglig foderresurs, säger Johan Frisk, ansvarig för viltförvaltning på Södra.

 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.