phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Förnybartdirektivet kan förnyas direkt – så jobbar Södra med EU

Förnybartdirektivet kan förnyas direkt – så jobbar Södra med EU

Södrakontakt nr 1 2021

EU:s nya förnybartdirektiv ska snart vara infört. Men redan nu – innan det implementerats – kan direktivet komma att ändras.

– En revision har inletts. Därför fortsätter vi att jobba med att förklara hur miljö- och klimatvänliga våra processer är, säger Henrik Brodin, programansvarig för Ett fossilfritt Södra. 

30 juni. Det är datumet för när det nya förnybartdirektivet (REDII) ska vara implementerat i EU:s medlemsländer. Direktivet klubbades redan under 2018, då med syftet att främja en övergång från fossil till förnybar energi och att reglera vad som är förnybart. Målet är att 32 procent av EU:s totala energianvändning ska utgöras av förnybar energi till år 2030. 

Och direktivet kan komma att spela stor roll för Södra. 

– Det som påverkar oss mest är hur man får använda skoglig biomassa och hur hållbar energi klassas, säger Henrik Brodin, strategisk affärsutvecklare och programansvarig för Ett fossilfritt Södra.

”Södra ligger bra till mot direktiven” 

I överenskommelsen finns flera hållbarhetskriterier för skoglig biomassa. De ska säkerställa att råvaran är laglig, att skogen återplanteras och bibehåller sin långsiktiga produktion. Men även att områden avsatta för naturskydd skyddas och att man tar hänsyn till biologisk mångfald och markens kvalitet.  

– Här ligger vi bra till just nu. Vi bedriver sedan länge ett skogsbruk som lever upp till kraven för detta, säger Henrik och lägger till:  

– Det är också viktigt att den skogliga biomassan klassas som en restprodukt och ger en låg klimatpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv. 

Förnybartdirektivet har nämligen krav gällande biodrivmedel. EU-transporter ska ha 14 procent inblandning vid 2030. 3,5 procent ska komma från så kallade avancerade biodrivmedel, som biometanol och tallolja. I dag klassas alla biodrivmedel som Södra producerar som avancerade biodrivmedel. Och så måste det förbli, enligt Henrik Brodin.  

– Det är bra att våra biodrivmedel hamnar under den avancerade kategorin och att vår skogliga biomassa ses som en av de allra bästa restprodukterna. Vi har jobbat direkt mot EU för att förklara hur miljö- och klimatvänlig vår process är i varje steg.  

Revision av direktiv redan inledd 

Men innan direktiven ens hunnit implementeras, kan de komma att göras om. EU har inlett en revision av skrivelserna för att matcha sina nya, högre ställda klimatambitioner. Detta är en process där små skrivelser kan få stora effekter. Inte minst för det svenska skogsbruket. 

– Implementeringen av dessa direktiv pågår just nu i alla medlemsländer. Men samtidigt håller de på att revideras för att matcha EU:s nya klimatmål, säger Henrik Brodin. 

– Problemet med EU-lagstiftningen är att även om ambitionerna är bra, kan små skrivningar få stor effekt. Skulle man trots allt plocka bort tallolja eller sågspån från de avancerade biodrivmedlen skulle det få en stor påverkan för vår del. Risken är liten, men det gör att vi fortsätter jobba med frågan för att försäkra oss om att våra produkter fortsätter att falla under de avancerade biodrivmedel, som de bör göra.  

Det finns i dag flera industrier i Sverige som tillverkar biodrivmedel i stor kommersiell skala. Bland annat Södras biometanolfabrik i Mönsterås och Sunpine, där Södra är delägare. Dessutom pågår en mängd innovativa utvecklingsprojekt för att ta fram klimatsmartare biodrivmedel baserade på jord och skog, som exempelvis Södras och Statkrafts satsning Silva Green Fuel.  

– Fossila bränslen och kemikalier kommer inte att vara en del av en hållbar framtid. Men det kommer biobaserade alternativ att vara. Detta är viktigt att också EU förstår och inte ser det som en övergångslösning i väntan på något annat. Ett framtida integrerat hållbart energisystem behöver lagringsbar energi och råvara till kemiindustrin. Därför är våra satsningar viktiga både för våra medlemmar och klimatet. Vi visar vägen i omställningen till ökad fossilfrihet, säger Henrik Brodin. 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.