phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Digitala träffar om natur- och vattenvård

Digitala träffar om natur- och vattenvård

Södrakontakt nr 1 2021

Södras naturvårdsombud och vattenombud erbjöds under hösten digitala träffar med fem olika teman. Förhoppningen är att i vår och sommar komplettera dem med fysiska träffar ute i skogen.

Varje höst samlas Södras naturvårdsombud och vattenombud till en tvådagarsövning för att ta upp aktuella skötselfrågor kopplade till naturvård och vatten i skogen. På grund av pandemin ordnades under 2020 istället fem olika digitala träffar på temana FSC-standarden, näringspolitik, Södras arbete med naturvårdsfrågor, skötsel av kalkbarrskogar och aktuella vattenfrågor. Vid den sista träffen gästföreläste Marcus Hoffman, vattenspecialist på LRF. 

Carl Johan Olsson, ansvarig för samhällskontakter på Södra, arrangerade träffarna och han berättar om ett positivt gensvar från deltagarna. 

– Uppslutningen var bra, de flesta valde att delta i samtliga träffar. Enkätundersökningarna som vi gjorde efter varje träff visar att även om man tycker att fysiska träffar är att föredra så är man ändå nöjd med hur de digitala träffarna har genomförts. Man tycker att digitala träffar är ett bra och effektivt sätt att få ta del av aktuell information, säger han. 

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.