Södras webbplats använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Vi använder också cookies när vi skickar personliga annonser. Tyck på "Jag förstår" om du förstår att cookies används. Om du vill neka att cookies används kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Läs mer om Södras integritetspolicy

phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Digitala träffar om natur- och vattenvård

Digitala träffar om natur- och vattenvård

Södras naturvårdsombud och vattenombud erbjöds under hösten digitala träffar med fem olika teman. Förhoppningen är att i vår och sommar komplettera dem med fysiska träffar ute i skogen.

Varje höst samlas Södras naturvårdsombud och vattenombud till en tvådagarsövning för att ta upp aktuella skötselfrågor kopplade till naturvård och vatten i skogen. På grund av pandemin ordnades under 2020 istället fem olika digitala träffar på temana FSC-standarden, näringspolitik, Södras arbete med naturvårdsfrågor, skötsel av kalkbarrskogar och aktuella vattenfrågor. Vid den sista träffen gästföreläste Marcus Hoffman, vattenspecialist på LRF. 

Carl Johan Olsson, ansvarig för samhällskontakter på Södra, arrangerade träffarna och han berättar om ett positivt gensvar från deltagarna. 

– Uppslutningen var bra, de flesta valde att delta i samtliga träffar. Enkätundersökningarna som vi gjorde efter varje träff visar att även om man tycker att fysiska träffar är att föredra så är man ändå nöjd med hur de digitala träffarna har genomförts. Man tycker att digitala träffar är ett bra och effektivt sätt att få ta del av aktuell information, säger han. 

Så här tycker vi om de digitala träffarna: 

Gita Norell

Gita Norell, naturvårdsombud Södra Skaraborg sbo:  

– Eftersom vi inte kunde träffas fysiskt på grund av pandemin var det bra att det anordnades digitala, kompetenshöjande utbildningskvällar för oss naturvårdsombud och vattenombud.  

– Jag var med på samtliga fem digitala träffar och de var alla relevanta och mycket inspirerande, lärorika och intressanta för oss. Föreläsarna hade stor kunskap inom sina områden och presentationerna framfördes på ett tydligt och bra sätt. Det fanns också möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte och givande diskussioner med föreläsarna, andra naturvårdsombud och vattenombud. 

Bertil Svensson, naturvårdsombud i Västkustens sbo

Bertil Svensson, naturvårdsombud i Västkustens sbo: 

– Utbildningen var mycket väl genomförd, även om digitala möten aldrig kan ersätta fysiska.  

– Jag hade föredragit om mötesledaren hade ställt specifika frågor till oss, istället för ”Finns det frågor?”. Då hade fler kommit till tals.  

– De tidigare tvådagarskursernas samvaro med människor från hela "Södraland " har gett mig många vänner för livet som jag har kunnat bolla frågor med som ingen biolog eller tjänsteman kan ge svar på. Det jag saknar mest är de intensiva diskussionerna i aktuella ämnen. Så kan vi återgå till den gamla tvådagarsutbildningen så vore det bästa! 

 

 

 

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.